Hoitotyön tutkimussäätiö

 

Hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen on edellytys turvalliselle ja laadukkaalle hoidolle. Helmikuun symposium tarjoaa vankan tietopaketin näyttöön perustuvasta toiminnasta. Lue lisää mielenkiintoisesta ohjelmasta tästä linkistä.

Symposium on suunnattu hoitotyöntekijöille, hoitotyön asiantuntijatehtävissä toimiville sekä hoitotyön johtajille ja kouluttajille.

Seminaarin järjestävät Hoitotyön tutkimussäätiö sr (Hotus), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Fioca. Ilmoittautuminen seminaariin päättyy 31.1.2019. Nähdään Kalastajatorpalla!

#nptsymp #näytöllätuloksiin #hoitotyö
 

Onnea uudelle vuodelle 2019!*

*Gott nytt år 2019!* *Happy New Year 2019!*

Photo credit: Sonja Tuomisto 2018

 

Hotuksen ja Muistiliiton yhteinen STEA-rahoitteinen MUISTAVA -hanke

Keräsimme kesän aikana rikkaan aineiston ja pääsemme raportoimaan mielenkiintoisista tuloksistamme.

Voit tutustua tähän mielenkiintoiseen MUISTAVA -hankkeseen tästä yleisesittelylinkistä

Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisältö -hoitosuosituskokonaisuus (24.9.2018)

Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) asettama asiantuntijatyöryhmä on laatinut kriittisesti arvioituihin tutkimuksiin ja asiantuntijalausuntoihin perustuen omahoidon ohjauksen hoitosuositukset.

 

- Suosituskokonaisuuden lyhyt versio

- Suosituskokonaisuus

Kokonaisuus sisältää seitsemän hoitosuositusta. Hoitosuositukset on laadittu:
1) savuttomuuden, 2) oireiden ja psyykkisen hyvinvoinnin, 3) lääkehoidon, 4) liikunnan,
5) ravitsemuksen, 6) pahenemisvaiheiden ehkäisyn ja hoidon sekä
7) läheisten tiedon ja tuen tarpeiden sisältöalueille.

Kokonaisuuden yllä mainittuihin sisältöihin voitte tutustua suoraan tästä linkistä.

Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisältöjä kuvaavat hoitosuositukset ovat valmistuneet ja ne julkistetaan valtakunnallisilla Keuhkopäivillä 24.9.2018, HOTUS, Hengitysliitto ja Filha.

Äkkikuolema ei varoita – kuinka äkillisesti kuolleen henkilön läheisiä voidaan tukea? Hoitosuositus on julkaistu 3.9.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoitotyössä käytetyt tiedonlähteet vaativissa päätöksentekotilanteissa

Tutkimuksessa kuvataan, millaista tietoa hoitotyöntekijät käyttävät tehdessään päätöksiä tilanteissa, jotka he itse kokevat vaativiksi. Tutkimuksen aineisto koottiin vuoden 2017 Sairaanhoitajapäiville osallistuneilta työssä olevilta hoitotyöntekijöiltä (n=134).

1. Hoitotyön vaativat päätöksentekotilanteet liittyivät esimerkiksi puhelimitse tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointiin, nopeita päätöksiä vaativiin tilanteisiin, kuolevan potilaan hoitoon ja potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen.

2. Hoitotyöntekijöiden käyttämät tiedonlähteinä olivat muun muassa kollega, internet, omatyökokemus ja intuitio. Näyttöön perustuvaa tietoa haettiin lähinnä lääketieteen tietokannoista.
 
3. Kollegan konsultoitiin erityisesti silloin, kun esimerkiksi haluttiin varmistaa eettisesti hyvä hoito, tilanne oli itselle uusi tai haettiin varmistusta omalle päätökselle.

4. Kollega tunnistettiin luotettavaksi tiedonlähteeksi, jos hänellä oli pitkä työkokemus ja hän toimi asiantuntijatehtävissä. Myös kollegan henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten vuorovaikutustaidot sekä halu kehittyä ja kehittää, lisäsivät kollegan luotettavuutta.  

Lue lisää uudesta raportista: Linkki raporttiin 2/2018

Hoitotyön tutkimussäätiön ja Skhole Oy:n yhteistyössä tuottama kirja ”Näyttöön perustuva toiminta: Tarpeesta tuloksiin” lisätietoja uudesta kirjasta sivuilla: https://www.skhole.fi/npt/

Seuraa Twitterissä: #Näyttökäyttöön #hoitotyö

Näyttöön perustuva toiminta + kehittäminen = Näytöllä hyviin tuloksiin 2019

Kiitos hakemuksistanne! Kaikki 24.8.2018 mennessä vastaanotetut hakemukset on huomioitu. Lämmin kiitos vielä kerran!

innostaa työyhteisöjä kehittämään näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä potilaan hoidon tulosten ja kansalaisten terveyden edistämisen parantamiseksi. Kilpailun keskeisenä elementtinä on näyttöön perustuvan toiminnan edistämisen ja kehittämistyön yhdistäminen. - See more at: http://www.hotus.fi/naytolla-hyviin-tuloksiin-2019#sthash.2kW5XThf.dpuf

Seuraa Twitterissä: #nptsymp #NäytölläTuloksiin

 

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »