Hoitotyön tutkimussäätiö

Ehdota aihetta

 

Terveydenhuollossa on käytössä monia menetelmiä, joiden vaikuttavuudesta ja merkityksestä potilaan hoitoon ja terveyteen ei ole arvioitua näyttöä.

Tällä lomakkeella voit lähettää ehdotuksia hoitotyön suositusten, Näyttövinkkien ja järjestelmällisten katsausten aiheista Hoitotyön tutkimussäätiölle ja Suomen JBI yhteistyökeskukselle.

Halutessasi voit lähettää lomakkeen nimettömänä, mutta mikäli laitat mukaan yhteystietosi, voimme ilmoittaa sinulle aiheen etenemisestä.

Suositustyön  käynnistämistä  ja  työryhmän  koolle  kutsumisesta  päättää  suositusten  koordinointi-ryhmä huomioiden käytettävissä olevat resurssit. Aiheiden valinnassa huomioidaan seuraavat kriteerit (SIGN, 2011)

  • Käytännössä havaittu vaihtelu toiminnassa tai potilaiden hoidon lopputuloksissa
  • Sairaudet/tilanteet, joissa vaikuttava hoitomenetelmä on tunnistettu ja kuolleisuutta voidaan vähentää
  • Hoitotyön  kannalta  merkittävät  sairaudet/hoitomenetelmät/erot  hoitokäytännöissä,  jotka  aiheuttavat riskiä tai merkittäviä kustannuksia potilaille
  • Kansallisesti tärkeiksi priorisoidut aiheet
  • Koettu tarve suositukselle, joka on tunnistettu asianosaisten toimesta

Kuvaa tähän lyhyesti havaitsemasi tarve uudelle hoitotyön suositukselle/järjestelmälliselle katsaukselle. Kerro mikä potilasryhmä on kyseessä (jos kliiniseen hoitoon liittyvä aihe), mistä sairaudesta/hoidosta/menetelmästä on kyse ja miten tarve on havaittu.

Mikäli tiedossasi on aikaisempia aiheeseen liittyviä suosituksia/ohjeita voit kertoa niistä tässä.

Kerro mahdollinen muu asia.

Sivua viimeksi päivitetty 17.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »