Hoitotyön tutkimussäätiö

Järjestelmällisten katsausten laatiminen: CSR-koulutus

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos järjestää yhteistyössä Hoitotyön tutkimussäätiön ja Oulun yliopiston kanssa järjestelmällisten katsausten laadintaa käsittelevän CSR-koulutuksen (Comprehensive Systematic Review). 

Koulutus on viisipäiväinen kolmeen moduuliin jakautuva kokonaisuus, joissa perehdytään määrällisten ja laadullisten tutkimusten pohjalta laadittavien järjestelmällisten katsausten laatimisen periaatteisiin noudattaen Joanna Briggs Instituutin hyväksymiä käytäntöjä, jotka ovat linjassa kansainvälisten järjestelmällisten katsausten tekemiseen liittyvien kriteeristöjen kanssa.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on tarkoitettu tutkijoille ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneet järjestelmällisten katsausten laadinnasta. Koulutukseen osallistujilla tulee olla vähintään maisterintutkinto ja koulutuksen jälkeen heiltä odotetaan, että he laativat järjestelmällisen katsauksen JBI:n vaatimusten mukaisesti julkaistavaksi JBI:n järjestelmällisten katsausten kirjastossa.

SISÄLTÖ

Järjestelmällisten katsausten koulutus (CSR, Comprehensive Systematic Review) on viisipäiväinen kolmeen moduuliin jakautuva kokonaisuus, joissa perehdytään määrällisten ja laadullisten tutkimusten pohjalta laadittavien järjestelmällisten katsausten laatimisen periaatteisiin noudattaen JBI:n hyväksymiä käytäntöjä, jotka ovat linjassa kansainvälisten järjestelmällisten katsausten tekemiseen liittyvien kriteeristöjen kanssa.

Koulutuksen tarkoituksena on antaa valmiudet järjestelmällisten katsausten laatimiseen. Koulutukseen suorittaneet rekisteröidään Joanna Briggs Instituutin järjestelmällisten katsausten laatijoiden rekisteriin, mikä antaa heille mahdollisuuden julkaista laatimiaan katsauksia vertaisarvioidussa JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports -lehdessä. Rekisteröitymisen edellytyksenä on, että osallistujat ovat osallistuneet kaikkiin opetustapahtumiin.

TAVOITTEET

Koulutuksen jälkeen osallistujat

  • ymmärtävät järjestelmällisen katsauksen prosessin.
  • osaavat laatia järjestelmällisen katsauksen suunnitelman (protokolla) ja järjestelmällisen katsauksen JBI:n vaatimusten mukaisesti.
  • osaavat hyödyntää JBI:n SUMARI-ohjelmistoa erityyppisten tutkimusten ja aineistojen (kokeellisten, kvasikokeellisten, laadullisten, narratiiviset ja tekstiaineistot) kriittisessä arvioinnissa ja järjestelmällisen katsauksen laadinnassa.

KESTO JA LAAJUUS

4 op, kontaktiopetus 40 tuntia.

AJANKOHTA JA PAIKKA

Seuraava koulutus järjestetään Kuopiossa, Itä-Suomen yliopistolla.

Koulutus pidetään kahdessa osassa: I) 25.-27.3.2019 (moduulit 1 ja 2) ja II) 16.-17.5.2019 (moduuli 3) Kuopin kampuksella.

Ilmoittautuminen CSR-koulutukseen on avattu. Koulutus on Itä-Suomen yliopiston (UEF) WELMA-tohtoriohjelman jatko-opiskelijoille ja kaikille hoitotieteen jatko-opiskelijoille ilmainen (paikkoja rajoitetusti, etusijalla WELMA-tohtoriohjelman opiskelijat ja hoitotieteen opiskelijat). Ulkopuolisille koulutuksen hinta on 1300 euroa (alv 0%).

ILMOITTAUTUMINEN JA YHTEYDENOTOT

Ilmoittautuminen koulutukseenT I L A I S U U S  O N  T Ä Y N N Ä

Mahdollisia lisätietoja varapaikoista: annukka.tuomikoski(at)hotus.fi puhelin 044 529 0047

Koulutus pidetään kahdessa osassa: I) 25.-27.3.2019 (moduulit 1 ja 2) ja II) 16.-17.5.2019 (moduuli 3) Kuopion kampuksella.

Ilmoittautuminen CSR-koulutukseen on avattu. Koulutus on Itä-Suomen yliopiston (UEF) WELMA-tohtoriohjelman jatko-opiskelijoille ja kaikille hoitotieteen jatko-opiskelijoille ilmainen (paikkoja rajoitetusti, etusijalla WELMA-tohtoriohjelman opiskelijat ja hoitotieteen opiskelijat). Ulkopuolisille koulutuksen hinta on 1300 euroa (alv 0%).

Sivua viimeksi päivitetty 15.2.2019

Ajankohtaista

Vieraat tekevät juhlan. Lämmin kiitos kaikille vuoden 2019 IV symposiumiin osallistuneille! Kiitos myös kaikille esiintyjille sekä työryhmässä mukana oleville!
Hotuksen tutkimusjohtajan Arja Holopaisen avauspuheenvuoro: IV Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium 14.2.2019
Nähdään symposiumissa ja otetaan #näyttökäyttöön hoitotyössä!

Uutisarkisto »