Hoitotyön tutkimussäätiö

Järjestelmällisten katsausten laatiminen: CSR-koulutus

Koulutus on Kuopiossa kahdessa osassa: I) 23.-25.10.2017 ja II) 20.-21.11.2017

KOHDERYHMÄ

Koulutus on tarkoitettu tutkijoille ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneet järjestelmällisten katsausten laadinnasta. Koulutukseen osallistujilla tulee olla vähintään maisterintutkinto ja koulutuksen jälkeen heiltä odotetaan, että he laativat järjestelmällisen katsauksen JBI:n vaatimusten mukaisesti julkaistavaksi JBI:n järjestelmällisten katsausten kirjastossa.

SISÄLTÖ

Järjestelmällisten katsausten koulutus (CSR, Comprehensive Systematic Review) on viisipäiväinen kolmeen moduuliin jakautuva kokonaisuus, joissa perehdytään määrällisten ja laadullisten tutkimusten pohjalta laadittavien järjestelmällisten katsausten laatimisen periaatteisiin noudattaen JBI:n hyväksymiä käytäntöjä, jotka ovat linjassa kansainvälisten järjestelmällisten katsausten tekemiseen liittyvien kriteeristöjen kanssa.

Koulutuksen tarkoituksena on antaa valmiudet järjestelmällisten katsausten laatimiseen. Koulutukseen suorittaneet rekisteröidään Joanna Briggs Instituutin järjestelmällisten katsausten laatijoiden rekisteriin, mikä antaa heille mahdollisuuden julkaista laatimiaan katsauksia vertaisarvioidussa JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports -lehdessä. Rekisteröitymisen edellytyksenä on, että osallistujat ovat osallistuneet kaikkiin opetustapahtumiin.

TAVOITTEET

Koulutuksen jälkeen osallistujat

  • ymmärtävät järjestelmällisen katsauksen prosessin.
  • osaavat laatia järjestelmällisen katsauksen suunnitelman (protokolla) ja järjestelmällisen katsauksen JBI:n vaatimusten mukaisesti.
  • osaavat hyödyntää JBI:n SUMARI-ohjelmistoa erityyppisten tutkimusten ja aineistojen (kokeellisten, kvasikokeellisten, laadullisten, narratiiviset ja tekstiaineistot) kriittisessä arvioinnissa ja järjestelmällisen katsauksen laadinnassa.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ

Maksimi 16 henkilöä.

KESTO JA LAAJUUS

4 op, kontaktiopetus 40 tuntia.

AJANKOHTA JA PAIKKA

Seuraava koulutus järjestetään Kuopiossa, Itä-Suomen yliopistolla. Koulutus järjestetään kahdessa eri osassa: 

I) 23.-25.10.2017 ja II) 20.-21.11.2017

KURSSI ON TÄYNNÄ, kiitämme kiinnostuksesta, joka yllätti meidät iloisesti!

Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijoille koulutus on maksuton (etusijalla Welfare, Health and Management -tohtoriohjelman opiskelijat). Lisätietoja antaa Virpi Jylhä: virpi.jylha@uef.fi

ILMOITTAUTUMINEN JA YHTEYDENOTOT

Ilmoittautuminen on päättynyt 10.9.2017

Mahdollisia lisätietoja tutkimusjohtaja Arja Holopainen

Sivua viimeksi päivitetty 16.8.2018

Ajankohtaista

Uusi Näyttövinkki 10/2018 julkaistu: Liikuntainterventiot syöpää sairastavien lasten ja nuorten hoidossa
Tulossa odotettu #hoitosuositustenkokonaisuus: #keuhkoahtaumatauti’a sairastavan omahoidon ohjauksen sisältö #hoitosuositus, julkaisupäivä on 24.9.18. #COPD #KAT #sairaus koskettaa monia ja yhtenäisen ohjauksen #tarve on suuri #hoitotyö #sote
WHO Europe upcoming events: Nurses and midwives making an impact: Health 2020 and the SDGs

Uutisarkisto »