Hoitotyön tutkimussäätiö

WHO Collaborating Centre for Nursing

 

Hoitotyön tutkimussäätiö jatkaa Sairaanhoidon tutkimuslaitoksen vuonna 1978 aloittamaa toimintaa Maailman Terveysjärjestön (WHO) yhteistyökeskuksena (Collaborating Centre, CC). Yhteistyökeskus toteuttaa kansainvälisessä verkostossa yhdessä suunniteltuja toimintoja tukeakseen WHO:n terveysohjelmaa (Health 2020, http://www.euro.who.int/en/home) ja tavoitteita kaikilla toiminnan tasoilla.

Yhteistyökeskussopimus tehdään neljäksi vuodeksi kerrallaan keskuksen toiminnan arvioinnin perusteella. Nykyinen sopimus on voimassa 9/2015 - 9/2019.

Hoitotyön tutkimussäätiön WHO yhteistyökeskuksen johtajana ja yhteyshenkilönä toimii tutkimusjohtaja Arja Holopainen.

WHO Euron keskeisiä julkaisuja

Health diplomacy: European perspectives (2017) ISBN 978 92 890 5260 3

Kolmen vuoden välein julkaistava European health report 2015, joka on nk. lippulaivajulkaisu, jonka julkaisee WHO Regional Office for Europe:

  • LINKKI koko raporttiin, jossa on 150 sivua.
  • LINKKI highlights -osioon, jossa on 18 sivua.
  • LINKKI raporttiin (8/2017) Health 2020 -päämääriin liittyen, raportin mukaan asiassa on edistytty.

Muita avainjulkaisuja

WHO/Euro Hoitotyön yhteistyökeskus

Kuva/photo: The WHO CC Network Meeting and the 20th Annual European Forum of National Nursing and Midwifery Associations meeting in Berlin, March 2017

Yhteistyökeskuksen tarkoituksena on edistää WHO:n olemassa olevan strategian täytäntöönpanoa alueellaan. Suomen yhteistyökeskuksen tehtävänä on erityisesti edistää näyttöön perustuvaa toimintaa hoitotyössä.

  • Hoitotyön tietoperustan vahvistaminen ja tiedon hyödyntäminen käytännössä.
  • Tutkimustiedon hakeminen ja tiivistäminen kansallisesti tärkeistä teemoista ja sen levittäminen hoitotyön toimijoille.
  • Hoitotyön koulutuksen ja täydennyskoulutuksen sisältöjen ajantasaisuuden varmistaminen.
  • Yhteistyö koulutusorganisaatioiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä

WHO yhteistyökeskuksen (CC) on tehtäväänsä asettanut WHO:n pääjohtaja (Director General). Hoitotyön tutkimussäätiön yhteydessä toimiva WHO yhteistyökeskus toimii WHO:n Euroalueen alaisuudessa Kööpenhaminassa. Euroalueen yhteistyökeskukset tapaavat säännöllisesti.

Kuva/photo: WHO yhteistyökeskusten johtajat - European Network of WHO CCs and 20th annual EFNNMA meeting, March 2017

WHO Global Network

Yhteistyökeskus kuuluu myös WHO:n hoitotyön ja kätilötyön yhteistyökeskusten maailmanlaajuiseen verkostoon Global Network of WHO Collaborating Centres for Nursing and Midwifery. Verkostoon kuuluu yhteensä 36 hoitotyön yhteistyökeskusta. WHO:n tavoitteena on, että yhteistyökeskukset toimisivat enenevässä määrin yhteistyössä keskenään.

Global Network -toiminnan tehtävänä on tavoitteet 'Terveyttä Kaikille' vahvistamalla globaalia sitoutumista hoito- ja kätilötyöhön koulutuksen ja tutkimuksen avulla, yhteistyössä WHO:n ja sen jäsenvaltioiden ja niiden tahojen kanssa, joiden intresseissä on parantaa väestön terveyttä. Global Network:n yleiskokous kokoontuu kahden vuoden välein ja kokousten yhteydessä on myös konferenssi.

Global Network:llä on neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu sihteeristö. 

Tällä hetkellä Hoitotyön tutkimussäätiön WHO yhteistyökeskuksen Global Network:n yhteyshenkilönä tutkimusjohtaja Arja Holopainen.

Lisätietoja WHO yhteistyökeskuksista ja niihin liittyvistä verkostoista löydät osoitteesta: http://www.who.int/collaboratingcentres/en/

Sivua viimeksi päivitetty 15.2.2019

Ajankohtaista

Vieraat tekevät juhlan. Lämmin kiitos kaikille vuoden 2019 IV symposiumiin osallistuneille! Kiitos myös kaikille esiintyjille sekä työryhmässä mukana oleville!
Hotuksen tutkimusjohtajan Arja Holopaisen avauspuheenvuoro: IV Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium 14.2.2019
Nähdään symposiumissa ja otetaan #näyttökäyttöön hoitotyössä!

Uutisarkisto »