Hoitotyön tutkimussäätiö

Artikkelit

Alla on lueteltu vuosittain julkaistut artikkelit, joissa Hoitotyön tutkimussäätiö on ollut mukana.

2017

Perälä M, Koskela T, Laitinen A, Lukkari A, Pölkki T, Korhonen Anne. Olet esimerkkinä. Sairaanhoitaja 2017;(4). Saatavilla: http://shlehti.sairaanhoitajat.fi/share/9175/1e2d6b

Jylhä V, Mäkelä M, Korhonen A. Johtaja, vie tutkittu tieto arkeen. Sairaanhoitaja 2017;(2). Saatavilla: http://shlehti.sairaanhoitajat.fi/share/8921/944501

2016

Korhonen A, Korhonen T, Holopainen A. Lean ja näyttöön perustuvan toiminnan vaatimus. Tutkiva Hoitotyö 2016;14(3): 48-50.

Tervo-Heikkinen T, Äijö M, Holopainen A. A Multidisciplinary and Multiactor Approach to Falls Prevention: The RFP Network. Teoksessa: Aase K & Schibevaag L (toim.) Researching Patient Safety and Quality in Healthcare: A Nordic Perspective. 2016, s.131-144. ISBN 9781472477132.

Korhonen A, Holopainen A, Ojanperä H. 2016. Model for evidence-based consistent practices. WHO, Nursing & Midwifery Links 2016;20.

Holopainen A. Editorial: Evidence-Based Healthcare – how we can do it? Journal of Nursing Referência 2016;8.

Keränen T, Ojanperä H, Järvinen R, Ukkola S, Korhonen A, Puhto T. 2016. Käsihygieniahavainnoinnilla kohti parempaa potilasturvallisuutta. Suomen Sairaalahygienialehti 2016;34:9-14.

Siltanen H, Jylhä V, Paavilainen E. Family members’ experiences and expectations of self‐management counseling while caring for a person with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports 2016;14(2):16–25. doi:10.11124/jbisrir-2016-2259.

2015

Korhonen A, Ojanperä H, Puusti T, Järvinen R, Kejonen P, Holopainen A. Adherence to hand hygiene guidelines – significance of measuring fidelity. Journal of Clinical Nursing 2015;24(21-22):3197-205. doi:10.1111/jocn.12969.

Korhonen A, Jylhä V, Siltanen H, Kangasniemi M, Holopainen A. Ammatillinen autonomia ja yhtenäiset toimintamallit. Tutkiva Hoitotyö 2015, 13(2); 40-42.

Korhonen A, Siltanen H, Jylhä V. Hoitotyön tutkimussäätiö - tietoa ja tukea näyttöön perustuvan neonataalihoidon kehittämiseen. Neonataalihoitaja 2015, 21(42); 17-20.

Korhonen T, Holopainen A, Kejonen P, Meretoja R, Eriksson E, Korhonen A. Hoitotyöntekijän tärkeä rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa. Tutkiva Hoitotyö 2015, 13 (1); 44-51.

Sipilä M, Miettinen M, Holopainen A, Kyngäs H, Turunen H, Voutilainen P, Pölkki T. Visio sairaanhoitajan työn sisällöstä 2035. Tutkiva Hoitotyö 2015, 13 (1); 52-55.

2014

Mäkitalo S, Lempiäinen A M, Siltanen H, Holopainen A ja Anne Korhonen A. Kyyhkylän kuntoutuskeskuksessa tunnistetaan käsihygienian merkitys. Suomen Sairaalahygienialehti 2014; 32: 216-221. Luettavissa: http://sshy.fi/data/documents/lehdet/14_4.pdf

2013 

Holopainen A, Junttila K, Jylhä V, Korhonen A, Seppänen S. Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. Fioca, Bookwell Oy, Porvoo, 2013.

Korhonen A, Lindfors K, Holopainen A, Jylhä V. Puheenvuoro: Suositusten taustalla olevan näytön jäjitettävyys. Tutkiva Hoitotyö 2013; 4, 40-42.

Siltanen H, Poikkeus T, Renholm M, Holopainen A, Torppa K, Hupli M. Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen Husissa. Premissi 2013;2:24-28.

Korhonen A, Mäkinen S, Holopainen A. Näyttöön perustuva toiminta ja suun hoitotyö. Suuhygienisti 4(13), 19-23.

Korhonen A, Hakulinen-Viitanen T, Jylhä V, Holopainen A. Meta-synthesis and evidence-based health care – a method for systematic review. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2013;27(4):1027-34. 

2012

Pearson A, Loveday H, Holopainen A. Critically appraising evidence for healthcare. Synthesis Sciences in Healthcare Series: Book 8. Lippincott & Williams, Australia, 2012.

Korhonen A, Holopainen A, Koskinen M-K. Näyttöön perustuva toiminta ja kliininen laboratoriotyö. Bioanalyytikko 2012;(4): 25-28.

Korhonen A, Jylhä V, Holopainen A. Millaiseen tietoon potilaan hoitoa koskevat päätökset perustuvat? Puheenvuoro. Tutkiva Hoitotyö 2012;10(1): 40–42.

2011

Hovi S-L, Saranto K, Korhonen T, Korhonen A, Holopainen A. Järjestelmällinen katsaus on muutakin kuin tiedonhakua. Puheenvuoro. Tutkiva Hoitotyö 2011;9(2): 37–38.

Korhonen A. Asiantuntijuudesta terveydenhuollossa ja sen roolista näyttöön perustuvassa toiminnassa. Pro terveys 2011;39(6): 28–29.

Tervo-Heikkinen T, Korhonen T, Holopainen A, Miettinen M. Kaatumisten ehkäisyn toimintamalli. Pro terveys 2011:39(3), 20–22.

2010

Holopainen A, Korhonen T, Miettinen M, Pelkonen M & Perälä M-L. Hoitotyön käytännöt yhtenäisiksi - toimintamalli näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseksi. Premissi 2010;1: 38-45.

Korhonen A, Korhonen T, Holopainen A. Asiantuntijuus ja näyttöön perustuva toiminta. Tutkiva Hoitotyö 2010;(3): 38–42.

Melender H-L & Häggman-Laitila A. Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen hoitotyössä:  katsaus koulutusinterventioiden vaikuttavuuteen. Hoitotiede 2010;22(1): 36, 52-53.

2009

Häggman-Laitila A. Näyttöön perustuvan hoitotyön edistäminen - systemoitu katsaus toimintamalleihin. Tutkiva Hoitotyö 2009;7(3): 20-27.

Häggman-Laitila A. Näyttöön perustuvaa hoitotyötä edistävät tekijät - systemoitu katsaus hoitotyöntekijöiden käsityksiin. Tutkiva Hoitotyö 2009;7(2): 4-12.

Melender H-L & Häggman-Laitila A. Näyttöön perustuvan toiminnan oppiminen hoitotyön koulutuksessa: katsaus koulutusinterventioiden vaikuttavuuteen. Tutkiva Hoitotyö 2009;7(4): 34-41.

2008

Holopainen A, Hakulinen-Viitanen T, Tossavainen K. Systematic review - a method for nursing research. Nurse Researcher 2008;16(1):72-83.

 
Sivua viimeksi päivitetty 17.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »