Hoitotyön tutkimussäätiö

Tiivistetyn tiedon tarve

Tiivistetyn tiedon tarve

Vaikka näyttöön perustuvaa toimintaa on pyritty edistämään jo vuosia, on yhtenä keskeisenä ongelmana ollut, ettei tutkimustieto ole jalkautunut käytäntöön. Yliopistojen ja erilaisten tutkimuslaitosten tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa. Tutkimustietoa on kyllä saatavilla, mutta käytännössä työntekijöillä ei ole aikaa, eikä aina riittävästi taitojakaan etsiä, luotettavasti arvioida ja tiivistää tutkimustietoa toiminnan kehittämiseksi. Tähän tarvitaan toimijoita, jotka tuottavat luotettavaa ja tiivistettyä tutkimusnäyttöä terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Tiedon valtavan määrän vuoksi on perustettu kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja tietokantoja, joiden tarkoituksena on etsiä, arvioida ja tiivistää tutkimusnäyttö helpommin hallittavaan ja käyttökelpoiseen muotoon. Yhteistyöverkostot tuottavat suosituksia ja järjestelmällisiä katsauksia, joissa tieto vaikuttavista hoitomenetelmistä on helposti terveydenhuoltohenkilöstön saatavilla ja helpommin hyödynnettävissä päätöksenteossa.

Sivua viimeksi päivitetty 17.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »