Hoitotyön tutkimussäätiö

Painehaavojen ehkäisy

Osahankkeen tarkoituksena oli kehittää painehaavojen ehkäisyyn ja varhaiseen toteamiseen yhtenäisten käytäntöjen toimintamalli (PaineYHKÄ). Toimintamallin taustaksi laadittiin hoitosuositus: Painehaavan tunnistaminen ja ehkäisy aikuispotilaalla –hoitosuositus. PaineYHKÄn toimintamallin kehittämistä on tarkoitus jatkaa hankkeen päätyttyä.

Lokakuussa 2015 julkaistu Painehaavan tunnistaminen ja ehkäisy aikuispotilaalla –hoitosuositus on näyttöön perustuva suositus. Suosituksen ensisijaisena tavoitteena on ollut koota yhteen paras mahdollinen näyttö, jonka avulla voidaan tunnistaa painehaavariskissä olevat potilaat vaiheessa, jolloin ehkäisevät toimet ovat vaikuttavia, potilaan kannalta merkityksellisiä ja turvallisia sekä kustannusvaikuttavia potilaan ja yhteiskunnan kannalta. Ehkäisevät hoitotyön toiminnot kuuluvat hoidon jokaiseen vaiheeseen.

Suosituksen tavoitteena on myös lisätä terveydenhuollon ammattilaisten, opettajien ja opiskelijoiden sekä potilaiden ja heidän läheistensä tietoisuutta painehaavojen ehkäisystä ja tunnistamisesta. Kansallinen hoitosuositus toimii käytännön hoitotyön työkaluna niin laitos- kuin kotihoidossa. Kansallisen suosituksen laadinnan taustalla on syksyllä 2014 julkaistu kansainvälinen Painehaavojen ehkäisy ja hoitosuositus (lisätietoja: http://www.shhy.fi/hoito-ja-toimintaohjeet/stop-info/). Kansainvälistä suositusta on täydennetty lisätietokantahakujen avulla (1.8.2013–31.5.2014) ja kansallisten piirteiden huomioinnilla.

Hankkeen tausta

Suositustyöryhmän jäsenet:

Kinnunen Ulla-Mari (pj), Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
Ahtiala Maarit, Turun yliopistollinen keskussairaala, TYKS, Suomen Haavanhoitoyhdistys ry.
Hynninen Nina, Caritas Palvelut Oy  
Iivanainen Ansa, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Seppänen Salla, Savonia ammattikorkeakoulu
Tervo-Heikkinen Tarja, PSSHP, Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS
Jylhä Virpi, HOTUS (mentori)

Sivua viimeksi päivitetty 17.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »