Hoitotyön tutkimussäätiö

Seurantaseminaarit

Hankkeen edistymistä voi seurata vuosittain järjestettävissä seminaareissa joko paikan päällä tai videovälitteisesti. Ensimmäinen seminaari järjestettiin Kuopiossa 2.12.2013, toinen seminaari järjestettiin Oulussa 8.5.2014.

Oulun seminaari 8.5.2014 - ohjelma

Esitykset:

 • Pirjo Kejonen: Näyttö ohjaa toimintaa; Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen
 • Arja Holopainen: Näyttöön perustuva toiminta: mikä edistää, mikä estää?
 • Hannele Siltanen: Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen
 • Tarja Tervo-Heikkinen: Kaatumisten alueellinen ehkäisy; potilaan ja omaisten ohjaus osana kaatumisten ehkäisyä
 • Anne Korhonen: Miksi tarvitaan yhtenäisiä toimintamalleja?
 • Anne Korhonen: Havainnointi avaa todellisuutta - Havainnoijien kokemuksia käsihygienian toteutumisen havainnoinnista
 • Sisko Mäkitalo: Case Kyyhkylä; onnistumisia Kyyhylän kuntoutuskeskuksen käsihygieniahankkeessa
 • Nina Hynninen: Painehaavojen ehkäisy, kansallisen suositusken tilannekatsaus

Osa Oulussa pidetyistä esityksistä sisälsi raportoitavaa aineistoa, joka on poistettu yllä julkaistavista esityksistä.

Kuvassa seminaarin luennoitsijat ylimmältä portaalta alkaen: tutkija Anne Korhonen (OYS/Hotus), ylihoitaja Nina Hynninen (OYS), tutkimusjohtaja Arja Holopainen (Hotus), osastonhoitaja Virpi Isaksson (OYS), hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen (OYS), kliinisen hoitotyön asiantuntija Tarja Tervo-Heikkinen (KYS), osastonhoitaja Sisko Mäkitalo (Kyyhkylän kuntoutuskeskus), tutkija Hannele Siltanen (Hotus)

 

 

 

Kuopion seminaari 2.12.2013 - Ohjelma

Esitykset:

 • Arja Holopainen: Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI -yhteistyökeskus näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä
 • Hannele Siltanen: Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen -hanke
 • Anne Korhonen & Sisko Mäkitalo: Käsihygienia hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä – Oulun osahankkeen keskeisten tulosten esittely
 • Tarja Tervo-Heikkinen: Tukea kaatumisvaarassa oleville – apua ennakointiin!
 • Ulla-Mari Kinnunen: Painehaavojen ehkäisy ja hoito – kansallisen suosituksen laadinta

Kuvassa Kuopion seminaaripäivän järjestelytoimikunta ylärivistä vasemmalta tutkija Anne Korhonen (Hotus), tutkimusjohtaja Arja Holopainen (Hotus), tutkija Hannele Siltanen (Hotus), ja alarivissä vasemmalta kliinisen hoitotyön asiantuntija Tarja Tervo-Heikkinen (KYS) sekä päivien puheenjohtaja hallintoylihoitaja Merja Miettinen (KYS).                       

 

Sivua viimeksi päivitetty 19.1.2018

Ajankohtaista

Kiitos kirjoittajatiimille hienosta kirjasta! Sekä yhteistyökumppanillemme!
Uusi kirja julkaistaan tänään 19. tammikuuta 2018
Hoitotyön tutkimussäätiön ja Skhole Oy:n yhteistyössä tuottama uusi kirja ”Näyttöön perustuva toiminta: Tarpeesta tuloksiin”

Uutisarkisto »