Hoitotyön tutkimussäätiö

Seurantaseminaarit

Hankkeen edistymistä voi seurata vuosittain järjestettävissä seminaareissa joko paikan päällä tai videovälitteisesti. Ensimmäinen seminaari järjestettiin Kuopiossa 2.12.2013, toinen seminaari järjestettiin Oulussa 8.5.2014.

Oulun seminaari 8.5.2014 - ohjelma

Esitykset:

 • Pirjo Kejonen: Näyttö ohjaa toimintaa; Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen
 • Arja Holopainen: Näyttöön perustuva toiminta: mikä edistää, mikä estää?
 • Hannele Siltanen: Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen
 • Tarja Tervo-Heikkinen: Kaatumisten alueellinen ehkäisy; potilaan ja omaisten ohjaus osana kaatumisten ehkäisyä
 • Anne Korhonen: Miksi tarvitaan yhtenäisiä toimintamalleja?
 • Anne Korhonen: Havainnointi avaa todellisuutta - Havainnoijien kokemuksia käsihygienian toteutumisen havainnoinnista
 • Sisko Mäkitalo: Case Kyyhkylä; onnistumisia Kyyhylän kuntoutuskeskuksen käsihygieniahankkeessa
 • Nina Hynninen: Painehaavojen ehkäisy, kansallisen suositusken tilannekatsaus

Osa Oulussa pidetyistä esityksistä sisälsi raportoitavaa aineistoa, joka on poistettu yllä julkaistavista esityksistä.

Kuvassa seminaarin luennoitsijat ylimmältä portaalta alkaen: tutkija Anne Korhonen (OYS/Hotus), ylihoitaja Nina Hynninen (OYS), tutkimusjohtaja Arja Holopainen (Hotus), osastonhoitaja Virpi Isaksson (OYS), hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen (OYS), kliinisen hoitotyön asiantuntija Tarja Tervo-Heikkinen (KYS), osastonhoitaja Sisko Mäkitalo (Kyyhkylän kuntoutuskeskus), tutkija Hannele Siltanen (Hotus)

 

 

 

Kuopion seminaari 2.12.2013 - Ohjelma

Esitykset:

 • Arja Holopainen: Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI -yhteistyökeskus näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä
 • Hannele Siltanen: Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen -hanke
 • Anne Korhonen & Sisko Mäkitalo: Käsihygienia hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä – Oulun osahankkeen keskeisten tulosten esittely
 • Tarja Tervo-Heikkinen: Tukea kaatumisvaarassa oleville – apua ennakointiin!
 • Ulla-Mari Kinnunen: Painehaavojen ehkäisy ja hoito – kansallisen suosituksen laadinta

Kuvassa Kuopion seminaaripäivän järjestelytoimikunta ylärivistä vasemmalta tutkija Anne Korhonen (Hotus), tutkimusjohtaja Arja Holopainen (Hotus), tutkija Hannele Siltanen (Hotus), ja alarivissä vasemmalta kliinisen hoitotyön asiantuntija Tarja Tervo-Heikkinen (KYS) sekä päivien puheenjohtaja hallintoylihoitaja Merja Miettinen (KYS).                       

 

Sivua viimeksi päivitetty 17.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »