Skip to main content

Hotus – näyttöön perustuvan
hoitotyön edistäjä

Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) tehtävänä on tuottaa ja levittää tutkimusnäyttöä sekä edistää näyttöön perustuvien käytäntöjen ja toimintamallien käyttöönottoa sosiaali- ja terveydenhuollossa ja näyttöön perustuvan toiminnan periaatteiden sisällyttämistä hoitotyön koulutukseen. Hotus seuraa myös näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista Suomessa.

Hotus julkaisee kansallisia, erityisesti hoitotyöhön kohdentuvia Hotus-hoitosuosituksia® ja Näyttövinkkejä®, ja koordinoi niiden laadintaa.

Oikopolut

Mikä on näyttöön perustuvan toiminnan tarkoitus?

Näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) tarkoituksena on mahdollistaa tasalaatuinen ja turvallinen hoito potilaille ja asiakkaille hoitopaikasta tai hoitotyöntekijästä riippumatta sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta, merkityksellisyyttä, resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä ja kustannusvaikuttavuutta. Kun hoitotyössä on käytössä ajantasaiseen tutkimusnäyttöön perustuvat käytännöt, jokaisella potilaalla ja asiakkaalla on mahdollisuus saada yhdenvertaista ja laadukasta hoitoa.

Suomessa näyttöön perustuvaan toimintaan velvoittaa laki sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstön eettiset ohjeistukset.

Onko sinulla idea Hotus-hoitosuositukselle® tai Näyttövinkille®?

Hotus-hoitosuositukset® ja Näyttövinkit® kokoavat tutkimusnäyttöä tiiviiksi kokonaisuuksiksi, jotka ohjaavat hoitotyön käytäntöjen ja toimintamalien kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja toimivat luotettavina tiedon lähteinä alan toimijoille.

Otamme vastaan aihe-ehdotuksia uusille hoitosuosituksille ja Näyttövinkeille. Ehdota meille aihetta, joka kaipaa käytäntöjen yhtenäistämistä ja/tai päivittämistä.

Kansainvälinen yhteistyö

Hotus tekee myös kansainvälistä yhteistyötä yhteistyökeskustensa kautta JBI:n ja WHO:n kanssa.