Skip to main content

Aili Lemisen muistoa kunnioittaen

Sairaanhoidon tutkija ja opettaja FM Aili Marianna Leminen kuoli 22.7.2020 Lahdessa 95-vuotiaana. Hänen työnsä sairaanhoidon tutkijana ja opettajana sekä siten myös hoitotieteen kehittäjänä Suomessa oli merkityksellinen. Aili Leminen toimi myös Hoitotyön tutkimussäätiön edeltäjän Sairaanhoidon tutkimuslaitoksen päätutkijana vuosina 1966–1972.

Vuonna 1995 Aili Leminen totesi artikkelissaan Sairaanhoidon tutkimuslaitoksen merkitys hoitotieteen kehittymisprosessissa: ”Tutkimukset tekivät historiaa. Niiden ohi ei pääse, jos ja kun myös myöhemmin tutkitaan sairaanhoitajan ammatin tasoa, identiteettiä, kehitystä ja muutoksia”. Hän korosti myös sitä, miten tärkeäksi koetun asian ajamiseksi tarvitaan monia aktiivisia yksilöitä ja yhteisöjä, ja kuvaa SHTL:n vaikutusta omassa elämässään: ”Sairaanhoidon tutkimuslaitoksessa alkunsa saanut, laajentunut ja syventynyt hoitofilosofiani leviää nyt oppilaitteni välityksellä uusille sukupolville, toivon mukaan jatkuvasti rikastuen ja syventyen. Hyvin monet entiset oppilaani ovat jatkaneet alan opiskelua yliopistossa maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoonkin asti. Voiko opettaja parempaa toivoa?”.

Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) kunnioittaa FM Aili Lemisen arvokasta työtä, joka on merkittävästi vaikuttanut myös Hotuksen syntyyn ja toiminnan kehittämiseen. Aili Lemisen läheisille lämmin osanotto läheisenne poismenon johdosta.