Skip to main content

Akavalaiset hoitajaliitot – Terveydenhoitajaliitot, Työterveyshoitajaliitto ja Akavan sairaanhoitajat ja Taja ovat tärkeällä asialla – lue heidän ajankohtaiset kannanottonsa

Akavalaiset hoitajaliitot- Terveydenhoitajaliitot, Työterveyshoitajaliitto ja Akavan sairaanhoitajat ja Taja ovat tehneet tärkeät ja ajankohtaiset kannanotot, joissa myös hoitotieteellisen tutkimuksen rahoitus Hotuksen osalta on tuotu upeasti esille.

29.8.2022 Akavan sairaanhoitajat ja Taja:

Akavan sairaanhoitajat ja Taja vaatii, että elo-syyskuunvaihteessa pidettävässä budjettiriihessä kiinnitetään huomiota alati syvenevään sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ahdinkoon. Budjettiriihessä on kiinnitettävä huomiota sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työolosuhteisiin, hoitajien pakenemiseen alalta ja opiskelijoiden asemaan. Panostuksia tarvitaan myös tutkimus- ja koulutusrakenteiden kehittämiseen.

Budjettiriihestä tarvitaan panostuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon

30.8.2022 Terveydenhoitajaliitto:

Akavalaiset hoitajaliitot – Terveydenhoitajaliitto, Työterveyshoitajaliitto ja Akavan sairaanhoitajat ja Taja – ovat lähettäneet perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénille viestin, jossa esitetään näkemyksiä huomioon otettaviksi hoitotyön työntekijöiden puutteesta ja haasteellisista työolosuhteista keskusteltaessa ja ratkaisuja niihin etsittäessä.

Lue heidän viestinsä perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénille:

Hoitotyö vaatii monipuolista kehittämistä ja toimintojen tehostamista

Verkostoissa on voimaa – lämmin kiitos teille kaikille!