Skip to main content

Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen -hoitosuositus on luettavissanne

Mitä hoitosuositukset ovat? Ne ovat hoitotyön asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatimia ja tieteellisesti perustelemia kannanottoja tutkimus- ja hoitovaihtoehtoihin, niiden käyttökelpoisuuteen ja vaikuttavuuteen. Ennen suositusten julkaisemista, niistä pyydetään lausunnot sekä suositusaiheen että menetelmän asiantuntijoilta.

Hoitosuositusten tavoitteena on inhimillinen, oikein ajoitettu, oikea ja vaikuttava hoito potilaalle. Suositukset ovat konkreettinen osoitus näyttöön perustuvasta hoitotyöstä.

Uusimme hoitosuosituksen pitkä versio on nyt luettavissanne kokonaisuudessaan:

”Äkillinen kuolema saattaa aiheuttaa kuolleen läheisille traumaattisen kriisin sekä hallinnantunteen menetyksen, josta toipuminen voi kestää pitkään, jopa läpi elämän. Äkillinen kuolema määritellään tässä suosituksessa sellaiseksi odottamattomaksi ja yllätykselliseksi kuolemaksi, johon kuollut ihminen ja hänen läheisensä eivät ehtineet valmistautua. Synonyymina voidaan käyttää myös termiä äkkikuolema…” linkki Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen -hoitosuositukseen