Skip to main content

Alan ammattilaiset – Hoitosuositustyöryhmät – koolla Pasilassa 21.5.2019

Ohjelmassa on mm. hoitosuositusten laadintaprosessi ja tutkimusten laadun kriittistä arviointia. Tämän päiväisen koulutus- ja vertaistukitapaamisen jälkeen osallistuja, joka on alansa ammattilainen ja kuuluu Hotuksen hoitosuositustyöryhmiin, tuntee hoitosuositusten laadintaprosessin ja osaa laatia näytönastekatsauksen.

Mihin sitten ammattilainen tarvitsee näitä taitoja? Niillä on käyttöä hoitosuositusten laadinnassa. Hoitosuositukset puolestaan ovat asiantuntijoiden laatimia tutkimusnäyttöön perustuvia suosituksia sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien menetelmien vaikuttavuudesta, käyttökelpoisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä niiden merkityksellisyydestä hoitoa tarvitsevalle ja hänen läheisilleen. Varsinaiseen hoitosuosituksen laadintaprosessiin voitte tutustua tämän linkin kautta.

Hoitosuositusten avulla pyritään parantamaan hoitotyön laatua ja yhtenäistämään perusteettomasti vaihtelevia käytäntöjä. Hoitosuosituksen käyttöönotto mahdollistaa inhimillisen, oikein ajoitetun, oikean ja vaikuttavan hoidon. Hoitosuosituksen käyttöönotto edellyttää konkreettisia toimintaohjeita ja vastuunjakoa. Hoitosuosituksiin ja valmisteilla oleviin hoitosuosituksiin voitte tutustua tarkemmin kotisivuiltamme. Valmisteilla olevat hoitosuositukset löytyvät tämän sivun alaosasta.