Skip to main content

Odotettu Aivoverenkiertohäiriöpotilaan nielemisen seulonta – hoitosuositus sairaanhoitajille julkaistu!

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan nielemisen seulonta – hoitosuositus sairaanhoitajille.
Suomessa aivoverenkiertohäiriöön (AVH) sairastuu vuosittain noin 24 000 henkilöä, joista neljännes on työikäisiä. Aivoverenkiertohäiriöt ovat kolmanneksi eniten kustannuksia aiheuttava kansantauti. Sen hoidosta aiheutuu vuosittain noin 400 000 erikoissairaalahoidon ja noin 1,5 miljoonaa perusterveydenhuollon hoitopäivää. Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneella voi esiintyä nielemisvaikeutta eli…