Skip to main content

Suomen JBI yhteistyökeskuksen uudeksi varajohtajaksi on valittu Virpi Jylhä

Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta on valinnut viime kokouksessaan 22.2.2022 uudeksi JBI-keskuksen varajohtajaksi Virpi Jylhän, yliopistonlehtori, UEF, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, ft AMK, FT. Virpi valittiin tehtävään Kaija Sarannon ja Tuovi Hakulisen luovuttua varajohtajatehtävistään. Onnittelut Virpille! Johtajiston pääasiallisena tehtävänä on kehittää…

Vi har nu publicerat sex nya Evidenstips®!

2020: Med vilken slags ledarskap kan man främja och stödja evidensbaserad verksamhet inom hälso-och sjukvården? Vilken slags kompetens upplever sjukskötare att de behöver då de handleder studerande? Vad ska man beakta vad gäller rehabilitering av kognitiva funktioner hos psykospatienter?  …

Vi önskar er trevlig Svenska dagen!

Hoppas ni får fira den med era närä och kära. För att ära Finlands andra nationalspråket vi har uppdaterad våra svenskspråkiga hemsidor. Läs mer #EBP #svenskadagen #ruotsalaisuudenpäivä