Skip to main content

Kansallinen ja ajankohtainen Etäyhteydellä toteutettava pitkäaikaissairautta sairastavan omahoidon ohjaus – Hotus-hoitosuositus® on julkaistu!

Etäyhteydellä toteutettava pitkäaikaissairautta sairastavan omahoidon ohjaus.
Hoitosuosituksesta löydät suosituslauseet seuraaviin sisältöalueisiin: Etäohjauksen mahdollistaminen organisaatiossa Omahoidon tukeminen etäohjauksessa Elämänlaadun tukeminen etäohjauksessa Vertaistuen mahdollistaminen etäohjauksessa Omahoidolla tarkoitetaan yksilön kykyä hoitaa omaa terveysongelmaansa ja vastuun ottamista omasta hoidostaan. Omahoidon ohjaus voidaan toteuttaa kasvokkain tai vaihtoehtoisesti etäyhteydellä. Hoitosuosituksen tavoitteena on…