Skip to main content

Vi har nu publicerat sex nya Evidenstips®!

2020: Med vilken slags ledarskap kan man främja och stödja evidensbaserad verksamhet inom hälso-och sjukvården? Vilken slags kompetens upplever sjukskötare att de behöver då de handleder studerande? Vad ska man beakta vad gäller rehabilitering av kognitiva funktioner hos psykospatienter?  …

Har du redan läst våra nya Evidenstipsen?

Ett Evidenstips är en sammanfattning som utarbetats utifrån en högklassig systematisk översikt eller vårdrekommendation. Syftet med Evidenstipsen är att resumera forskningsuppgifter i en pragmatisk form. Syftet med evidenstips är att sprida dessa sammanfattade, evidensbaserade forskningsuppgifter till gagn för yrkesutbildade inom…