Skip to main content

NPT-kysely 2021 – EBP-undersökning 2021

Kaipaatko hoitotyöhön yhtenäisiä ohjeistuksia ja tutkimusnäyttöä sen perustaksi? Onko teillä käytössä hoitosuosituksia ja miten tutkimustiedon hyödyntämistä tuetaan työssäsi? Keräämme nyt tietoa kyselytutkimuksella siitä, toteutuuko hoitotyö Suomessa tutkimusnäyttöön perustuen. Keräämme tiedot nimettömänä. Miksi kysely tehdään? Se tuo hoitotyöntekijöiden äänen kuuluviin siitä,…

Har du redan läst våra nya Evidenstipsen?

Ett Evidenstips är en sammanfattning som utarbetats utifrån en högklassig systematisk översikt eller vårdrekommendation. Syftet med Evidenstipsen är att resumera forskningsuppgifter i en pragmatisk form. Syftet med evidenstips är att sprida dessa sammanfattade, evidensbaserade forskningsuppgifter till gagn för yrkesutbildade inom…