Skip to main content

Tiedote uusi Hotus-hoitosuositus: Aikuispotilaan normotermian ylläpito perioperatiivisen hoitoprosessin aikana

Aikuispotilaan normotermian ylläpito perioperatiivisen hoitoprosessin aikana.
Hypotermia riski Leikkaustoimenpiteisiin ja niihin liittyviin anestesioihin liittyy riski tahattomaan alilämpöisyyteen eli hypotermiaan. Hypotermiaa esiintyy kehittyneistä lämmitysmenetelmistä huolimatta jopa 21–90 %:lla leikkauspotilaista. Hypotermian riskitekijöitä ovat esimerkiksi yleisanestesia, sentraaliset puudutukset ja potilaaseen liittyvät tekijät, kuten ikä, alhainen painoindeksi ja monet perussairaudet.…