Skip to main content

Tiedote raportin julkaisusta: Toteutuuko hoitotyö Suomessa näyttöön perustuen?

Tiedote raportin julkaisusta: Toteutuuko hoitotyö Suomessa näyttöön perustuen?
Hotus toteutti loppuvuodesta 2021 järjestyksessään toisen näyttöön perustuvan hoitotyön ja sitä tukevien tekijöiden tilaa arvioivan kansallisen kyselyn. Raportti kyselyn tuloksista julkaistiin 9.6.2022. Kansallisen kyselytutkimuksen tarkoituksena oli kuvata näyttöön perustuvan hoitotyön ja sitä tukevien tekijöiden tilaa Suomessa. Kyselyn aineisto kerättiin sähköisellä…