Skip to main content

Hotuksen päivitetty hoitosuosituskäsikirja on julkaistu!

Hotus-hoitosuosituksen laadintaprosessi.
  Suositustyöryhmät saavat käyttöönsä päivitetyn käsikirjan, joka on tarkoitettu suositusten laadinnan tueksi. Käsikirjasta löytyy ohjeet hoitosuosituksen laadintaprosessin eri vaiheisiin. Kokonaan uutena osiona käsikirjassa on ohjeistus laadulliseen tutkimusnäyttöön perustuvien hoitosuositusten laadintaan. Käsikirja on vapaasti saatavilla https://www.hotus.fi/hoitosuositusten-laadinta/ ja siihen voivat käydä tutustumassa…