Skip to main content

Näyttövinkki® 3/2023: Millaisia kokemuksia mielenterveysasiakkailla on luonnossa tapahtuvasta terapeuttisesta virkistystoiminnasta?

Luontoperustainen, terapeuttinen virkistystoiminta koetaan nautinnollisena ja sosiaalisesti osallistavana kokemuksena, joka edistää merkityksellisten ihmissuhteiden ja yhteyksien muodostumista. Tämän lisäksi luonto koetaan sosiaalisena ja kulttuurisena ympäristönä, joka edistää psykososiaalista hyvinvointia sekä mielenterveyttä. Lue lisää Näyttövinkistä 3/2023

Näyttövinkki® 3/2022: Millainen on hoitotyöntekijöiden asenne mielenterveyspotilaiden fyysistä rajoittamista kohtaan ja miten rajoitusten käyttöä voidaan vähentää?

Hoitotyöntekijät kokevat potilaiden fyysisen rajoittamisen vaikeana asiana. Asenteet ovat kuitenkin vaihtelevia, vaikka muutos rajoittamista vähemmän sallivaan suuntaan on havaittavissa. Eristämistä ja sen kestoa voivat vähentää mm. yksilöllinen hoidon suunnittelu, potilaan eristyshistorian tunteminen, riskien arviointi, ympäristöön liittyvät toimet sekä eri menetelmien yhdistäminen.…

Virtuaalialtistusterapialla (VRET) voidaan vähentää sosiaalisten tilanteiden pelkoa

Näyttövinkissä 7/2021® tarkastellaan virtuaalialtistusterapian vaikutuksia sosiaalisten tilanteiden pelkoon. Tutkimustulokset osoittavat, että virtuaalialtistusterapia on hyväksyttävä, merkittävä ja tehokas hoitomuoto sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien pelkojen hoidossa. On kuitenkin mahdollista, että pitkällä aikavälillä virtuaalialtistusterapian teho heikkenee verrattuna tavalliseen altistusterapiaan. Potilaiden näkökulmasta virtuaalialtistusterapia mahdollistaa altistamisharjoitusten…