Skip to main content

Näyttövinkki 7/2023: Millainen vaikutus liikunnallisella kuntoutuksella on Parkinsonin tautia sairastavan motorisiin oireisiin ja elämänlaatuun?

Näyttövinkin® katsauksen tulosten mukaan: Liikunnallisella kuntoutuksella on kontrolliryhmään (ei harjoittelua) verrattuna sekä Parkinsonin taudin motoristen oireiden vakavuutta lieventävä että elämänlaatua parantava vaikutus. Liikunnallisessa kuntoutuksessa korostuu harjoittelun pitkäjänteisyys. Liikunnallisen kuntoutuksen haitoista on toistaiseksi niukasti tietoa: Liikunnalliseen kuntoutukseen käytetyt menetelmät ovat kuitenkin…

Kansallinen ja ajankohtainen Etäyhteydellä toteutettava pitkäaikaissairautta sairastavan omahoidon ohjaus – Hotus-hoitosuositus® on julkaistu!

Hoitosuosituksesta löydät suosituslauseet seuraaviin sisältöalueisiin: Etäohjauksen mahdollistaminen organisaatiossa Omahoidon tukeminen etäohjauksessa Elämänlaadun tukeminen etäohjauksessa Vertaistuen mahdollistaminen etäohjauksessa Omahoidolla tarkoitetaan yksilön kykyä hoitaa omaa terveysongelmaansa ja vastuun ottamista omasta hoidostaan. Omahoidon ohjaus voidaan toteuttaa kasvokkain tai vaihtoehtoisesti etäyhteydellä. Hoitosuosituksen tavoitteena on…

Hae jäseneksi Hotus-hoitosuositustyöryhmään!

Haemme nyt useampaan hoitosuositustyöryhmään jäseniä. Hoitosuositustyöryhmässä pääset eturivipaikalle oppimaan hoitosuositusten laadinnasta ja verkostoidut alan asiantuntijoiden kanssa. Tarjoamme koulutusta ja tukea suosituksen laadintaan! Vuonna 2022 aloittavat työryhmät, joihin haetaan jäseniä: Lasten univaikeuksien hoito Olet etsimämme henkilö, jos olet tohtori (esim. TtT)…