Skip to main content

Verkostoissaonvoimaa: Terveyskylä ja Hotus tiivistävät yhteistyötään

Terveyskylä ja Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus tekevät jatkossa entistä tiiviimpää yhteistyötä. Yhteistyösopimus kirjoitettiin tammikuussa 2023. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa, että Hotus-hoitosuositukset® ja Näyttövinkit® ovat tulevaisuudessa enemmän esillä Terveyskylän sisällöissä. – On hienoa, että jatkossa käytännön työssä toimiville terveydenhuollon ammattilaisille on useampia luontevia…

Akavalaiset hoitajaliitot – Terveydenhoitajaliitot, Työterveyshoitajaliitto ja Akavan sairaanhoitajat ja Taja ovat tärkeällä asialla – lue heidän ajankohtaiset kannanottonsa

Akavalaiset hoitajaliitot- Terveydenhoitajaliitot, Työterveyshoitajaliitto ja Akavan sairaanhoitajat ja Taja ovat tehneet tärkeät ja ajankohtaiset kannanotot, joissa myös hoitotieteellisen tutkimuksen rahoitus Hotuksen osalta on tuotu upeasti esille. 29.8.2022 Akavan sairaanhoitajat ja Taja: Akavan sairaanhoitajat ja Taja vaatii, että elo-syyskuunvaihteessa pidettävässä budjettiriihessä…

Hotus-hoitosuositukset® löytyvät myös Terveysportin Sairaanhoitajan tietokannoista

Meillä on ilo ilmoittaa, että ensimmäiset Hotus-hoitosuositukset® on nyt julkaistu myös Terveysportin Sairaanhoitajan tietokannoissa. Kiitämme hyvin alkaneesta yhteistyöstä @duodecimfi! Hotus-hoitosuositukset ovat asiantuntijatyöryhmien laatimia näyttöön perustuvia suosituksia. Niiden tavoitteena on luoda yhtenäisiä tutkimusnäyttöön perustuvia käytäntöjä ja parantaa hoidon laatua, vaikuttavuutta, oikea-aikaisuutta…