Skip to main content

Virtuaalialtistusterapialla (VRET) voidaan vähentää sosiaalisten tilanteiden pelkoa

Virtuaalialtistusterapialla (VRET) voidaan vähentää sosiaalisten tilanteiden pelkoa.
Näyttövinkissä 7/2021® tarkastellaan virtuaalialtistusterapian vaikutuksia sosiaalisten tilanteiden pelkoon. Tutkimustulokset osoittavat, että virtuaalialtistusterapia on hyväksyttävä, merkittävä ja tehokas hoitomuoto sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien pelkojen hoidossa. On kuitenkin mahdollista, että pitkällä aikavälillä virtuaalialtistusterapian teho heikkenee verrattuna tavalliseen altistusterapiaan. Potilaiden näkökulmasta virtuaalialtistusterapia mahdollistaa altistamisharjoitusten…