Skip to main content

Hotus-blogi 1/2022: Harjoittelussa Hotuksella, tavoitteena tuoda tieto kaikkien saataville Hotus-hoitosuositusten potilasversioilla

Kuka Tina on?

Tina Hiltunen suoritti vuonna 2021 yliopisto-opintoihin liittyvän harjoittelun Hotuksella. Hän on töissä Meilahden teho-osastolla ja opiskelee terveystieteiden maisteriksi Turun yliopistossa. Harjoittelun tavoitteena oli laatia kriteerit Hotus-hoitosuositusten® potilasversioille.

Miksi hait Hotukselle harjoitteluun?

Kun kysyn Tinalta, miksi hän hakeutui Hotukselle harjoitteluun, hän kertoo olevansa kiinnostunut näyttöön perustuvasta toiminnasta ja kokee sen edistämisen tärkeäksi. Hotus oli hänelle ennalta tuttu, koska muun muassa töissä esihenkilö on kannustanut hoitosuositusten käyttöön.

Tina sanoo, että tarvitaan yhteistyötä, koska yksittäisen hoitotyöntekijän mahdollisuudet ja voimavarat hyödyntää tutkimustietoa sellaisenaan ovat rajalliset. Hoitotyöntekijän resurssit eivät riitä tutkimusten läpikäyntiin, laadun arviointiin ja tulosten koostamiseen ja soveltamiseen käytäntöön. Hotus tekee yhteiskunnallisesti tärkeää työtä ja edistää hoidon yhtenäisyyttä niin, etteivät ohjeet ja toimintatavat vaihtelisi eri toimipaikoissa.

Millainen Hotus on harjoittelupaikkana?

Tina kertoo, että on inspiroivaa ja innostavaa nähdä mitä kaikkea hotuslaiset tekevät ja kuinka laaja-alaisesti näyttöön perustuvaa toimintaa edistetään. Yhteistyötä tehdään laajasti eri tahojen kanssa. Hän näkee, että Hotuksella tehdään työtä järjestelmällisellä työotteella esimerkiksi sen eteen, että hoitosuosituksissa tulisi kaikki näkökulmat huomioitua.

Tina kokee, että hänet on otettu Hotuksella hyvin vastaan. Hän antaa erityistä kiitosta ohjaajille, Hannelelle ja Kristiinalle. Apua on ollut helppo kysyä ja kysymyksiin on saanut aina vastauksia. Harjoittelu on ollut antoisa ja Tina kokee oppineensa paljon uutta.

Miksi potilasversioita tulisi tehdä?

Tina kokee tärkeäksi sen, että myös kansalaiset saavat luotettavaa terveyttä ja hoitoa koskevaa tietoa. Tieto tulee olla ymmärrettävää ja helposti saavutettavaa. Näin vältetään muun muassa väärinkäsityksiä. Jos ihmiset eivät ymmärrä mitä lukevat, tietoa ei myöskään pysty hyödyntämään. Pahimmassa tapauksessa väärinkäsitykset tai tiedon puuttuminen voivat johtaa terveyteen liittyviin ongelmiin.

Terveyteen ja tieteeseen liittyvät julkaisut kirjoitetaan usein passiivimuodossa, mikä voi johtaa siihen, että ne sivuutetaan. Potilasversioissa olisikin tärkeää huomioida asia ja sinutella lukijaa, jotta sen koetaan koskettavan itseä.

Kiitokset

Tina on tehnyt suuren työn ja hän odottaa innolla, kuinka harjoittelun lopputuloksena syntyneitä hoitosuositusten kriteereitä voidaan hyödyntää hoitosuositusten potilasversioiden tekemisessä. Hän sanoo, että on kivaa tehdä jotakin, josta on oikeasti hyötyä. Työ potilasversioiden eteen jatkuu ja odotamme, että pääsemme kokeilemaan käytännössä Tinan luomia kriteereitä. Koska työ on kehitysvaiheessa, eivät kriteerit ole vielä kaikkien saatavilla.

Lämmin kiitos koko Hotuksen puolesta Tinalle loistavasta työstä. Hän ylitti odotuksemme.

Blogisti:

Kaisa Marin, Hotus

Hotus-blogissa vieraana:

Tina Hiltunen, sh, TtM-opiskelija, Turun yliopisto