Skip to main content

Hotus-blogi 2/2022: Teemme tätä kansalaisia varten

Hotuksen tutkimusjohtaja Arja Holopainen kiinnostui näyttöön perustuvasta toiminnasta ja sen kehittämisestä, kun oli töissä yliopettajana silloisessa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa, nykyisessä Kareliassa. Hänen työtehtäviinsä hoitotyön yliopettajana kuului opetuksen sisältöjen sekä yamk-tutkintojen kehittäminen yhteistyössä kollegoidensa kanssa. Lisäksi tehtäviin kuului opettaminen, aiheena muun muassa näyttöön perustuva toiminta.

Keväällä 2008 Hotuksen hallitus lähestyi Arjaa ja kysyi, olisiko hän kiinnostunut hakemaan tutkimusjohtajan paikkaa Hotuksella. Tarjous kuulosti mielenkiintoiselta ja oma elämäntilannekin mahdollisti uusien haasteiden vastaan ottamisen, joten Arja haki paikkaa ja työsuhde Hotuksella alkoi 12.8.2008.

Hotuksen tarina – yhdestä työntekijästä eteenpäin

Arjan aloittaessa Hotuksella oli vain yksi työntekijä, tutkimusjohtaja. Hän kertoo alussa tutustuneensa säätiön toimintaan, kuten myös WHO:n hoitotyön yhteistyökeskuksen rooliin ja tehtävään. Vuonna 2010 Hotuksen yhteyteen perustettiin vielä toinen kansainvälinen yhteistyökeskus eli Joanna Briggs Instituutin (JBI) yhteistyökeskus. Sekä WHO:n että JBI:n yhteistyökeskukset sopivat erinomaisesti Hotuksen yhteyteen, sillä niiden toiminta tukee Hotuksen perustehtävää eli näyttöön perustuvan terveydenhuollon edistämistä.

Jo varhaisessa vaiheessa selvisi, että Hotukseen kohdistui kansallisena toimijana paljon odotuksia, joihin silloisilla resursseilla ei ollut mahdollista vastata. Tästä syystä käynnistettiin neuvottelut valtionavustuksen saamiseksi, kuten Käypä hoidolla oli tuossa vaiheessa.  Arja teki sinnikästä työtä ja kävi lukuisia keskusteluita päättäjien kanssa valtionavustuksen saamiseksi. Rahoitus saatiin ensin ns. joululahjarahana ja lopulta vuodesta 2018 eteenpäin kirjattuna valtion budjettiin. Yhden hengen säätiöstä on vuosien varrella kasvanut 7 hengen säätiö. Hotuksella on töissä tällä hetkellä tutkimusjohtajan lisäksi viisi tutkijaa ja johdon sihteeri.

Arja korostaa sitä, että Hotuksen tehtävä on äärettömän tärkeä, koska työtä tehdään kansalaisia, eli terveyspalveluiden käyttäjiä varten. Tavoitteena on, että kaikki saisivat yhdenvertaista ja laadukasta näyttöön perustuvaa hoitoa. Lisäksi hän tuo esille sen, että Hotus ei tee työtä yksin, vaan yhdessä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Hän kertoo, että on erittäin kiitollinen tästä eri verkostojen tuesta.

Mihin tietoon hoito perustuu?

Arja sanoo, että ei ole oikein potilaan näkökulmasta, että edelleen käytännöt vaihtelevat perusteettomasti.

Tutkimusten tekeminen on äärimmäisen tärkeää, mutta se ei yksin riitä. Tutkittu tieto pitää viedä myös käytäntöön palvelujen ja hoidon kehittämiseksi. Hotuksessa haluamme tarjota hoitotyöntekijöille tutkimusnäyttöä heidän toimintansa tueksi. Viime kädessä se koituu kansalaisten hyväksi laadukkaana hoitona palveluorganisaatiosta tai työntekijästä riippumatta.

Arja painottaa, että näyttöön perustuva toiminta ei ole erillistä eikä päälle liimattua toimintaa arjen hoitotyössä, vaan se on mukana jokaisessa hoitotoimenpiteessä ja kohtaamisessa eli siinä tavassa, kuinka toimitaan ja mihin päätöksenteko toiminnassa perustuu. Organisaatioissa tulee arvioida säännöllisesti vastaako nykyinen toiminta ajantasaista näyttöä ja kehittää toimintaa sen mukaan. Ymmärrys hoitolinjauksista helpottaa myös uuden työntekijän perehdyttämistä.

Hoitosuosituksista eväitä moneen eri toimintaympäristöön

Hotus-hoitosuositus: Surevan kohtaaminen on tällä hetkellä laajasti käytössä kansallisesti erilaisissa ympäristöissä. Sen ovat löytäneet hoitotyöntekijöiden lisäksi niin poliisit kuin papitkin. Toinen laajalti eri ympäristöissä käytössä oleva suositus Perheessä tapahtuvan lapsen kaltoinkohtelun riskiolojen tunnistaminen-suositus.

Arja kertoo, että Hoitotyön tutkimussäätiö on näyttöön perustuvan toiminnan näköalapaikka. Meillä on erinomainen työyhteisö ja loistavat sidosryhmät. Työ mahdollistaa itsensä kehittämisen ja uuden oppimisen. Olemme kaikkien hoitotyöntekijöiden asialla, ja lopulta, teemme tätä työtä potilaiden ja asiakkaiden parhaaksi.

Blogisti:

Kaisa Marin, Hotus

Blogivieraana:

Arja Holopainen

sh, TtT, tutkimusjohtaja, Hotus

  • 1980 valmistui sairaanhoitajaksi ja teki töitä keskussairaalassa usealla eri osastolla
  • 1983 erikoistui psykiatriseen hoitotyöhön ja teki töitä mm. mielenterveystoimistossa
  • 1990 valmistui terveystieteiden maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta
  • Töitä mm. sairaanhoitajakoulutuksen ja ammattikorkeakoulukokeillun parissa.
  • Toimi amk-kokeilun aikana hoitotyön koulutusohjelmajohtajana ja myöhemmin hoitotyön yliopettajana, jossa tehtävänä oli mm. koulutuksen ja opetuksen sisältöjen kehittäminen.
  • 1998 valmistui terveystieteiden lisensiaatiksi
  • 2007 valmistui terveystieteiden tohtoriksi
  • 2008 aloitti tutkimusjohtajana Hoitotyön tutkimussäätiössä