Skip to main content

CSR-koulutus 2019 osa II: Järjestelmällisten katsausten laatimisen koulutus Kuopion kampuksella

Kuopiossa sijaitseva Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos järjestää tämän mielenkiintoisen järjestelmällisten katsausten laadintaa käsittelevän Comprehensive Systematic Reviewkoulutuksen yhteistyössä Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) ja Oulun yliopiston kanssa.

Pari sanaa siitä, mikä on yhdistävä tekijä koulutuksen järjestäjätahojen yhteistyölle? Oulun yliopiston Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö on Suomen JBI-keskuksen kansallinen yhteistyökumppani. Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos on puolestaan Suomen JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuoli, jonka tehtäviin kuuluu järjestelmällisten katsausten laatiminen sekä näyttöön perustuvan terveydenhuollon edistäminen. Hotuksen roolina on lyhyesti kuvattuna toimia koko Suomen JBI-keskuksen isäntäorganisaationa.

Entä mikä on CSR-koulutus? Kyseessä on viisipäiväinen kolmeen erilliseen moduuliin jakautuva kokonaisuus, jossa koulutukseen osallistujat perehdytään määrällisten ja laadullisten tutkimusten pohjalta laadittavien järjestelmällisten katsausten laatimisen periaatteisiin. Tämä tapahtuu noudattaen Joanna Briggs Instituutin hyväksymiä käytäntöjä, jotka ovat linjassa kansainvälisten järjestelmällisten katsausten tekemiseen liittyvien kriteeristöjen kanssa.

CSR-koulutuksen käyneet voivat toimia Suomen JBI-keskuksen: The Finnish Centre for Evidence-Based Health Care: A Joanna Briggs Institute Affiliated Group järjestelmällisten katsausten laatijoina.  Koulutus on kaksiosainen, ensimmäinen osa oli viime maaliskuussa 2019, jolloin järjestettiin moduulit 1 ja 2. Tällä kertaa 16.-17.5.2019 on vuorossa moduuli 3. Tänään tällä joukolla (kuva alla) on ollut teemana: Miten tehdään järjestelmällinen katsaus laadullisista tutkimuksista?

Kuvan kera: Terveiset Kuopiosta! #verkostoissaonvoimaa