Skip to main content

Den nya Hotus-vårdrekommendation® har översatts: Prevention och identifiering av trycksår hos vuxna

Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuisilla: hoitosuositus.

Denna Hotus-vårdrekommendation® har publicerad på finska 2023. Denna vårdrekommendation inriktar sig på prevention och identifiering av trycksår hos vuxna. Metoderna för identifiering och prevention av trycksår i Finland varierar mellan organisationer eller till och med inom organisationer. Därför finns det behov av en enhetlig nationell rekommendation som vägleder yrkespersoner inom social-, hälso- och sjukvården i deras arbetssätt.

Den här nationella rekommendationen grundar sig på den internationella riktlinjen Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries som publicerades 2019 och som har kompletterats med aktuell forskningsevidens med beaktande av den nationella hälso- och sjukvårdens särdrag.

Vårdrekommendationen har skapats för yrkespersoner inom social-, hälso- och sjukvård som i sitt arbete vårdar eller möter vuxna som riskerar att drabbas av trycksår.

Alla vårdrekommendationerna är rekommendationer som grundar sig på forskningsevidens och som har utarbetats av experter. De handlar om den effekt som metoder som används inom social- och hälsovården har, och betydelsen av dessa för personer som behöver vård och för deras närstående.

Läs mer på https://hotus.fi/sv/hotus-vardrekommendationer/

Viimeisimmät tiedotteet