Skip to main content

Evidenstips®: Två nya Evidenstips

Har du läst våra nya Evidenstipsen?

Evidenstips® är en sammanfattning av en högklassig systematisk översikt eller vårdrekommendation.

Våra ämnen är:

  • 9/2023: Hur kan man främja integration av vårdpersonal med olika språkliga och kulturella bakgrunder på arbetsplatser inom hälso- och sjukvården?
  • 10/2023: Vilka faktorer har samband med patientens upplevelse av värdighet under akut sjukhusvård och hur kan man stödja upplevelsen av värdighet?
  • Evidenstipsen (9 och 10/2023) finns fritt tillgängliga för alla på Hotus webbplats: https://hotus.fi/sv/evidenstips/

Viimeisimmät tiedotteet