Skip to main content

Har du läst dessa nya Evidenstips®?

Hej! Här är lästips inför sommaren

Vi har publicerat fyra nya Evidenstips® på svenska.

  • 1/2024: Hur påverkar djurassisterad terapi välbefinnandet hos barn och unga som är inlagda på sjukhus?
  • 2/2024: Vilka effekter har mindfulnessövningar på vårdpersonalens psykiska välbefinnande?
  • 3/2024: Hurudana erfarenheter har vårdlärare och vårdpersonal av studerandehandledning på serviceboenden för äldre?
  • 4/2024: Vilka psykosociala metoder är effektiva vid behandling av förstagångspsykoser och schizofreni?

Läs mer på: https://hotus.fi/sv/evidenstips/

Viimeisimmät tiedotteet