Skip to main content

Har du märkt att vi har nya översättningar av Hotus-vårdrekommendationer på svenska?

Vårdrekommendationern grundar sig på forskningsevidens och har utarbetats av experter.

De handlar om den effekt som metoder som används inom social- och hälsovården har, och betydelsen av dessa för personer som behöver vård och för deras närstående.

-> Hotus-vårdrekommendationer®