Skip to main content

Hotus-hoitosuositus®

Hotus-hoitosuositukset® ovat asiantuntijoiden laatimia, näyttöön perustuvia suosituksia terveydenhuollon ammattihenkilöille sosiaali- ja terveydenhuollon käytännöistä ja toimintatavoista. Hotus-hoitosuositukset® kohdentuvat erityisesti hoitotyöhön, mutta ne ovat hyödynnettävissä myös laajemmin erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä.

Hotus-hoitosuosituksissa® kuvataan järjestelmällisesti valituista ja kriittisesti arvioiduista tutkimuksista ja asiantuntijalausunnoista koottu näyttö sekä tähän näyttöön perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan sisältöä ohjaavat suositukset.

Hoitosuositusten tavoitteena on näyttöä hyödyntäen yhtenäistää perusteettomasti vaihtelevia käytäntöjä, varmistaa hoitotyön laatua, vaikuttavuutta, kustannusvaikuttavuutta ja potilasturvallisuutta. Niiden käyttöönotto mahdollistaa siten inhimillisen, oikein ajoitetun, oikean ja vaikuttavan hoidon.

Suositusten käyttöönotto edellyttää organisaatioissa suosituksiin perustuvien toimintaohjeiden laatimista, vastuunjaosta sopimista sekä tarvittavien resurssien ja henkilöstön osaamisen varmistamista.

Hotus-hoitosuositusten toimituskunta: Tutkijat Hannele Siltanen ja Kristiina Heikkilä

Haluatko käyttää Hotus-hoitosuositusta® lähteenä? Katso ohjeet täältä!

Hoitosuositusten ohella Hotus on julkaissut tällä sivulla myös käsikirjan, joka kohdentuu heräämöhoitotyöhön. Käsikirja perustuu laajaan kartoittavaan katsaukseen ja kriittisesti arvioituun tutkimusnäyttöön. Suositusten tavoin käsikirjaa voidaan hyödyntää heräämöhoitotyön kehittämisessä ja heräämöhoitajien perehdytyksessä.


Julkaistut hoitosuositukset

Tunnistatko tarpeen Hotus-hoitosuositukselle® tai Näyttövinkille®?

Oletko huomannut potilaan hoidossa toimintatapoja tai hoitokäytäntöjä, jotka vaihtelevat eri toimintayksiköiden tai työntekijöiden välillä?

Tarvitsemme apuasi tunnistamaan aiheita, joista tarvitaan hoitosuositus tai Näyttövinkki yhtenäistämään potilaiden ja asiakkaiden hoitoa. Ehdota aihetta Hotukselle alla olevalla lomakkeella. Voit tarkastaa aiemmin ehdotettuja aiheita täältä.