Skip to main content

Valmistuvat Hotus-hoitosuositukset®

Hotuksella valmisteilla olevien hoitosuositusten aiheet ja suositustyöryhmien jäsenet löydät alla olevasta listasta.

Suosituksen nimen alta näet, missä vaiheessa hoitosuositus on ja millainen on suosituksen tavoiteaikataulu. Lisätietoja valmisteilla olevista suosituksista saa ensisijaisesti työryhmien puheenjohtajilta ja mentoreilta tai hoitosuositustyötä koordinoivalta Hotuksen tutkija Hannele Siltaselta.

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Anne Oikarinen, yliopistonlehtori, dosentti, Oulun yliopisto

Työryhmä:

 • Jonna Juntunen, TtM, yliopisto-opettaja Oulun yliopisto
 • Kirsi Kivelä, TtT, Vastuualuepäällikkö Terveyden ja sairaanhoidon palvelut, Hoitotyön johtaja Oulun alue, Pohde
 • Marjut Louhelainen, FT, FM, Insinööri (AMK), terveysalan lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu
 • Leila Paukkonen, th, sh (AMK), TtT, Oulun yliopisto
 • Minna Ylönen, TtT, hallintoylihoitaja, Sote palvelut, Varha

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2025

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Kristiina Heikkilä, sh, TtM, tohtorikoulutettava, UTU; tutkija, Hotus

Työryhmä:

 • Salla Grommi, sh, TtM, tohtorikoulutettava, lehtori Turku AMK
 • Jenni Hämäläinen, sh, TtT, lehtori, LAB AMK
 • Virpi Markkanen, kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja, APS-kipuhoitaja, Keski-Suomen Sairaala Nova
 • Maija Rantala, TtT, hoivakodin johtaja, Attendo Venla
 • Pirkko Ratinen, esh, TtM, lehtori JAMK
 • Anne Vaajoki, sh, TtT, erityisasiantuntija, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2025

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Sunna Rannikko sh/th, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Työryhmä:

 • Tiina Bäckman TtM-opiskelija, sh AMK, Espoon sairaala
 • Riitta Danielsson-Ojala TtM, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Tyks Neurokeskus
 • Eevi Karsikas sh, AmO, TtM -opiskelija, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala
 • Sunna Rannikko sh/th, TtT, tutkimuskoordinaattori, Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Tutkimuspalvelut/TurkuCRS
 • Jaana Rantama-Hiltunen TtM, osastonhoitaja (vs.), KYS Neurokeskus
 • Merja Rydenfelt TtM, laatupäällikkö, HUS
 • Miia Sepponen sh YAMK, osastonhoitaja, Neurokeskus TYKS
 • Susanna Suvimaa TtM, lehtori Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2025

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Elina Mattila, TtT, arviointiylihoitaja, TAYS

Työryhmä:

 • Johanna Aalto, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS
 • Ilona Helavirta, LT, gastrokirurgi, TAYS
 • Kaisa Helin, sh, avannehoitaja, TAYS
 • Sari Ihalainen, TtM, johtava hoitaja, Ikaalisten kaupunki
 • Jaana Janhunen, sh, avannehoitaja, TAYS
 • Anne Koskinen, sh, avannehoitaja, TAYS
 • Kaija Leino, TtT, ylihoitaja, TAYS
 • Sara Lehtinen, sh, avannehoitaja, aluepäälliikkö Dansac and Hollister
 • Elena Myller, sh, avannehoitaja, VSSHP, TYKS, vatsaosasto

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Marjo Kurki, TtT, tieteellinen päätoimittaja Itla

Työryhmä:

 • Katriina Anttila (varapuheenjohtaja), TtT, ylihoitaja, HUS lasternpsykiatria
 • Ulla Hakkarainen, terveydenhoitaja
 • Anna Laine, TtM, tohtorikoulutettava
 • Pihla Markkanen, TtM, tohtorikoulutettava
 • Kiki Metsäranta, TtM, tohtorikoulutettava
 • Satu Sinkkonen, apulaisosastonhoitaja, Kuopion yliopistollinen sairaala

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Vaihe: Käsikirjapäivityksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Eriikka Siirala, sh, TtM, tohtorikoulutettava, tiimipäällikkö, tutkimuspalvelut TYKS

Työryhmä:

 • Mikael Helenius, sh, TtM, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Turun yliopistollinen keskussairaala, Toimenpide-, teho- ja kivunhoidon toimialue
 • Outi Kauppi, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS
 • Tanja Liukas, kätilö, anestesiahoitaja TtM-opiskelija, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
 • Tiina Marjamäki, TtM-opiskelija, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
 • Erika Smeds, anestesiahoitaja YAMK
 • Jenni Tuominen, sh, TtM, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Turun yliopistollinen keskussairaala, Toimenpide-, teho- ja kivunhoidon toimialue
 • Petra Ukonsaari, sh YAMK, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Oulaskankaan sairaala, leikkausosasto

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Sinikka Lotvonen, ft, TtT, tutkijatohtori, GeroNursing Centre, Oulun yliopisto

Työryhmä

 • Anja Kahanpää, sh, TtT, kuntouttavan arviointiyksikön päällikkö, Helsingin kaupunki
 • Jaana Nummijoki, ft, TtM, FT, kotihoitopäällikkö, Helsingin kaupunki
 • Aila Pikkarainen, THM, KT, toimintaterapeutti, osa-aikainen tuntiopettaja (kevät 2024), Kuntoutusinstituutti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö,
 • Jonna Puustinen, sh AMK, TtM, TtT-opiskelija Turun yliopisto, ikäosaamisen lehtori Karelia AMK
 • Marjaana Teerikangas, ft, YTM, Projektikoordinaattori, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke, Oulun kaupunki / PPSHP
 • Salla Tukiainen, sh, TtM, Lapinlahden kunta, kotihoito

Mentorina toimivat Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2025

Vaihe: Hoitosuosituksen päivitys

Työryhmän puheenjohtaja: Mira Palonen, sh (AMK), TtT, vanhempi tutkija, Hotus

Työryhmä

 • Kirsi Kariniemi, TtM, kotihoidon tiimien vastaava, Oulun kaupunki
 • Päivi Peltola, sh (AMK), Sydänsairaala, Tays
 • Hanna-Mari Pesonen, sh, TtT, yliopettaja, Centria-ammattikorkeakoulu
 • Anja Rantanen, sh, TtT, yliopisto-opettaja, dosentti, Tampereen yliopisto
 • Heidi Siira, ft (AMK), TtT, yliopiston lehtori, post doc -tutkija, Oulun yliopisto
 • Vilma Westersund, proviisori, TtM-opiskelija (terveystaloustiede), Itä-Suomen yliopisto; erikoissuunnittelija , Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Tiia Saastamoinen, sh, TtT, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Työryhmä:

 • Markus Karttunen , sh, TtM, tohtorikoulutettava, lehtori OAMK
 • Merja Nummelin, TtM, Opetuskoordinaattori, Varha
 • Pia-Maria Tanttu, TtM, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Varha/Tyks

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Laura-Maria Peltonen, TtT, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

Työryhmä:

 • Anna-Maria Kuivalainen, LT, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, HUS
 • Mika Karjalainen, sh YAMK, Kliinisen koulutuksen asiantuntija, KYS
 • Elina Karjula, TtM, Tehohoidon kliininen asiantuntija, OYS
 • Satu Poikajärvi, TtM, ylihoitaja, leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, HUS

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Terhi Lemetti sh, TtT, kliininen asiantuntija, HUS

Työryhmä:

 • Dinah Arifulla, sh, TtM, asiantuntija
 • Satu Huusko, sh, TtM, opettaja, Turun Aikuiskoulutuskeskus
 • Liisa Kirjavainen, sh YAMK, auktorisoitu haavahoitaja, Terveystalo
 • Janina Linna-alho, sh YAMK opiskelija, Keusote Alueellinen kotisairaala
 • Mia Roos, sh, TtM, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
 • Sanna Tiuraniemi, sh, TtM, projektipäällikkö, Oulun ammattikorkeakoulu
 • Päivi Virkki, sh, TtM, Savonia – ammattikorkeakoulu

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Annukka Tuomikoski, TtT, asiantuntijaylihoitaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Työryhmä

 • Hanna Ahokoivu, sh, TtM, opetushoitaja, HUS
 • Henna Halkola, sh, TtM, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Pirjo Kaakinen, dosentti, Lääketieteen tekniikan ja Terveystieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
 • Tuuli Laine, sh, TtM, Hoitotyön lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Katja Pursio, TtM, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos
 • Anna Romakkaniemi, sh, TtM, Hoitotyön lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu
 • Minna Salonen, sh, TtM, opettaja, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Eira Syrjälä, sh, Hoitotyön kliininen asiantuntija opiskelija, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu2024

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Anja Terkamo-Moisio, sh, TtT, Dosentti, AmO, Yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Varapuheenjohtaja: Anu Viitala, sh, TtT, Väitöskirjatutkija Tampereen yliopisto; tutkimuspäällikkö Tays Tutkimuspalvelut Kliinisen tutkimuksen vastuuyksikkö

Työryhmä:

 • Marika Grönroos, LT, lastentautien erikoislääkäri, lasten hematologi ja onkologi, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, TYKS, lasten veri- ja syöpätautien yksikkö
 • Hanna-Maria Hannila, TtM, sairaanhoitaja, projektisuunnittelija, OYS
 • Minna Peake, sh, kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK), Siun sote
 • Maija Raatikainen sh, TtM -opiskelija, KYS Lasten ja nuorten osaamiskeskus, Lasten ja nuorten osasto 142073
 • Aino Rantamäki, klö YAMK, Tohtorikoulutettava, Vaasan yliopisto
 • Saija Vilkkinen, sh YAMK, TYKS Majakkasairaala, Lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien yksikkö
 • Nina Vänni, Sh, TtM, Hoitotyön kliininen asiantuntija, väitöskirjatutkija, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tays, lastentautien vastuualue

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2025

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Kirsi Lindfors, TtM, tohtorikoulutettava, hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS

Työryhmä:

 • Saija Huhtala, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
 • Roosa Jokiranta, sh, TYKS
 • Tiia Kankare, TtM, kliinisen hoitotyön asiantuntija, TYKS
 • Heli Kerimaa sh, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
 • Kirsi Kivistö-Rahnasto, sh, TtM, hoitotyön lehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto
 • Mona Kukkoaho, sh, TtK, opetushoitaja, HUS
 • Mari Mynttinen, sh/th, TtT, Lehtori, LabAMK
 • Virpi Mäkikangas, TtM, hoitotyön lehtori, Oulun AMK
 • Heidi Taskinen, sh, MSc, TtM, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Sairaala Nova, Keski-Suomen hyvinvointialue
 • Taija Tomberg, sh, TYKS

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2025

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Nina Kilkku, TtT, apulaisprofessori, Vid Specialized University, Norway

Työryhmä:

 • Kirsi Hokkila, KTM, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto; väitöskirjatutkija, Turun yliopisto
 • Pia Keiski, TtT, yliopettaja, Tampereen AMK
 • Teija Korhonen, TtT, yliopettaja, Savonia AMK
 • Silja Lampinen, sosionomi YAMK, toiminnanjohtaja, FinFami ry
 • Elina Pajakoski, TtM, väitöskirjatutkija, Turun yliopisto

Mentorina toimii Mira Palonen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Teija-Kaisa Aholaakko, TtT, lehtori, Laurea

Työryhmä:

 • Tuija Buure, TtM, lehtori, Metropolia
 • Julia Jacobsson, TtM, HUS-yhtymä
 • Anna-Mari Matilainen, sh YAMK, opetushoitaja, Vantaa
 • Vivien Nagy-Wisktedt, sh YAMK, HUS-yhtymä
 • Anna Niskanen, TtM, hoitotyön opettaja, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Linnea Pekkarinen, sh/ft YAMK, Lapin AMK
 • Tiina Pitkänen, sh YAMK, lehtori, Laurea

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Vaihe: Hoitosuosituksen päivitys

Työryhmän puheenjohtaja: Virpi Maijala, TtT, yliopettaja, HAMK

Työryhmä:

 • Johanna Heikkilä, TtT, dosentti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Jenna Kukkonen, TtM, hoitotyön lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Anu Nurmeksela, TtT, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
 • Iira Tiitta, TtM, tohtorikoulutettava, Itä-Suomen yliopisto
 • Karita Ylönen, sh YAMK, kliininen asiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Riikka Ikonen, TtT, Tampereen yliopisto

Työryhmä:

 • Hannakaisa Niela-Vilen (varapuheenjohtaja), TtT, Turun yliopisto
 • Satu Jouha
 • Marja Kaunonen, TtT, professori, Tampereen yliopisto
 • Jaana Lojander, TtM, väitöskirjatutkija, Turun yliopisto
 • Oona Ojantausta, TtM, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
 • Niina Pöyhönen, TtM, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
 • Elina Rinne

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2025

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Tuovi Hakulinen, th, TtT, terveyden edistämisen dosentti (Tampereen yliopisto)

Työryhmä:

 • Katja Antila, th, TtK, terveydenhoitaja, Keusote; TtM-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto
 • Kirsi Grym, th, TtM, puheenjohtaja, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry
 • Ulla Korpilahti, th, TtM, kehittämispäällikkö, THL; FT-opiskelija (kansanterveystiede), Turun yliopisto
 • Anni Pakarinen, sh, TtT, erikoistutkija, tutkimuspäällikkö, Turun yliopisto
 • Hanna Uotila-Laine, sh/th, TtK, TtM- ja HTM-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto ja Vaasan yliopisto (työryhmän varapuheenjohtaja)

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Terhi Lehtonen, TtM, ammatillinen opettaja Metropolia AMK

Työryhmä:

 • Floro Cubelo, TtM, lehtori OAMK, tohtorikoulutettava UEF
 • Virpi Hantikainen, TtT, kinestetiikkakouluttaja
 • Mari Hiltunen, ft, Pirkanmaan hoitokoti
 • Satu Laine, TtM, tohtorikoulutettava UTU
 • Suvi Lemström, TtM-opiskelija UEF

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Jaana-Maija Koivisto, TtM, FT, Helsingin yliopisto

Työryhmä:

 • Tiia Hagström, sh AMK, TtM-opiskelija
 • Niina Hietamies, sh YAMK
 • Saija Inkeroinen, TtM, väitöskirjatutkija, Turun yliopisto
 • Carita Löfqvist, TtM, väitöskirjatutkija, Turun yliopisto
 • Juha Mattila, sh AMK, TtM-opiskelija, OYS Sydänkeskus
 • Tiina Oksanen, TtM, lehtori, Jyväskylän AMK
 • Tarja Rosendahl, sh, TAYS Sydänsairaala
 • Kristiina Rosqvist, TtM, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
 • Airi Santala, TtM, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2025

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Sanna-Mari Pudas-Tähkä, TtT, Toimialajohtaja

Työryhmä:

 • Annika Björn, TtM, kliininen asiantuntija, HUS
 • Tytti Ervasti, TtT, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Riitta Mieronkoski, ft, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos
 • Minna Peltomaa, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija, Tays tehohoito
 • Johanna Soini, sh,TtM, tehohoitotyön kliininen asiantuntija, Seinäjoen keskussairaala

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Mira Rajala, TtM, väitöskirjatutkija, yliopisto-opettaja, Oulun yliopisto

Varapuheenjohtaja: Tiina Pesonen, optikko, TtM, väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto

Työryhmä:

 • Marika Huovinen, sh, IBD -hoitotyön asiantuntijasairaanhoitaja, Siunsote, Joensuu
 • Merja Partio-Uitti, sh, IBD -hoitaja, HUS
 • Tanja Toivonen, asiantuntijasairaanhoitaja, Tampereen kaupunki
 • Saija Ylimäki, sh, TtM, tohtorikoulutettava (Oulun yliopisto), osastonhoitaja (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde)

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2025

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Jaana Asikainen, TtT, sh, osastonhoitaja, Niuvanniemen sairaala

Työryhmä:

 • Terhi Hagman, sh, TtM, TtT-opiskelija, hoitotyön lehtori, Karelia ammattikorkeakoulu
 • Anja Hottinen, esh, TtT, ylihoitaja, HUS Psykiatria
 • Heidi Hyttinen, sh, TtM, osastonhoitaja HUS Akuutti
 • Katja Hänninen, sh, TtM, osastonhoitaja, HUS Lasten ja nuorten palvelut
 • Satu Naumanen, th/sh, TtM, osastonhoitaja, HUS Leikkaus- ja tehohoitokeskus (varapuheenjohtaja)

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2025

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Reetta Lamminpää, TtT, Itä-Suomen yliopisto

Työryhmä:

 • Krista Liljeström, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
 • Tiina Mäenpää, TtT
 • Tuulikki Salminen, th, Diabetesliitto
 • Sanna Soini, TtM, Laurea

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2026

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laatiminen

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: 

Työryhmä:

Mentorina toimii

Tavoiteaikataulu: 

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laatiminen

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: 

Työryhmä:

Mentorina toimii

Tavoiteaikataulu: 

Tunnistatko tarpeen uudelle hoitosuositukselle? Ehdota aihetta täällä.