Skip to main content

Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö

Suosituksen tarkoituksena on esittää, mitä tieteellistä näyttöä on olemassa kirurgiseen toimenpiteeseen liittyvän lyhytkestoisen kivun hoitotyön prosessin eri vaiheisiin potilaan kivun tunnistamisesta, kivun arvioinnista, hoitotyön auttamiskeinoista, hoidon onnistumisen arvioinnista ja kirjaamisesta, sekä ohjauksesta ja hoidon organisoinnista. Näytön avulla pyritään edistämään aikuispotilaan kirurgiseen toimenpiteeseen liittyvän lyhytkestoisen kivun hoitotyön potilaslähtöistä ja oikea-aikaista toteutumista sekä auttamaan sairaanhoitajia kivun hoitotyön päätöksenteossa. Tavoitteena on myös yhtenäistää toimenpiteen jälkeisen kivun hoitotyön käytäntöjä ja näin tasa-arvoistaa potilaiden saamaa hoitoa.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja SANNA SALANTERÄ

Jäsenet

 • PIA AHONEN
 • ANNUKKA ARMANTO
 • KAIJA ARVINEN
 • RIITTA DANIELSSON-OJALA
 • KATJA HEIKKINEN
 • MARJATTA HÄSÄNEN
 • MARJO KAUPPILA
 • KIRSI KIVINIEMI
 • TARJA KURIKKA
 • PÄIVI KUUSISTO
 • MARJA LAINE
 • TEIJA LITOKORPI
 • HELJÄ LUNDGREN-LAINE
 • LAURA-MARIA MURTOLA
 • MARJA NURMINEN
 • HANNELE SILTANEN
 • LEENA URONEN