Skip to main content

Aikuispotilaan normotermian ylläpito perioperatiivisen hoitoprosessin aikana

Leikkaustoimenpiteisiin ja niihin liittyviin anestesioihin liittyy riski tahattomaan alilämpöisyyteen eli hypotermiaan. Hypotermiaa esiintyy kehittyneistä lämmitysmenetelmistä huolimatta jopa 21–90 %:lla leikkauspotilaista. Hypotermian riskitekijöitä ovat esimerkiksi yleisanestesia, sentraaliset puudutukset ja potilaaseen liittyvät tekijät, kuten ikä, alhainen painoindeksi ja monet perussairaudet.

Hypotermiaa kannattaa ehkäistä, sillä se aiheuttaa potilaalle merkittäviä haittoja, kuten painehaava-, aivohalvaus-, sydäninfarkti-, sepsis- ja pneumoniariskin. Hypotermia lisää myös kuolleisuutta ja se voi pidentää hoitoa tehostetun valvonnan yksikössä sekä hoitojakson kokonaiskestoa. Lisäksi hypotermia vähentää potilaan lämpömukavuutta ja potilastyytyväisyyttä. 

Aktiivisella lämmittämisellä onkin monia hyötyjä. Hypotermian ehkäisy vähentää esimerkiksi verihiutaleiden toimintahäiriöitä, leikkauksenaikaista verenvuotoa, sydäntapahtumia sekä painevaurioiden esiintymistä. Preoperatiivinen lämmittäminen ja normotermian säilyttäminen näyttäisivät myös vähentävän haavainfektioiden esiintyvyyttä.

Aikuispotilaan normotermian ylläpito perioperatiivisen hoitoprosessin aikana -hoitosuosituksessa on koottu näyttö aikuispotilaan normotermian ylläpitämisesta ja käytettävissä olevista vaikuttavista lämmitysmenetelmistä perioperatiivisen hoidon aikana. Hoitosuosituksen tavoitteena on yhtenäistää aikuispotilaan normotermian ylläpitämisen hoitokäytäntöjä perioperatiivisen hoitoprosessin aikana, parantaa leikkauspotilaiden hoidon laatua ja potilasturvallisuutta sekä ehkäistä hypotermian aiheuttamia komplikaatioita ja vähentää niistä johtuvia lisäkustannuksia.

Hoitosuositus on laadittu työssään leikkauspotilaita kohtaavien ja heitä hoitavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden sekä terveysalalle kouluttautuvien ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksesta vastaavien käyttöön.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja SATU KAJANDER-UNKURI

 Jäsenet

  • TII KOUVALAINEN
  • OUTI NISKANEN
  • ANNA RANTANEN
  • SATU RAUTA
  • KATRI RISSANEN
  • MERJA VALKONEN