Skip to main content

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan nielemisen seulonta akuuttivaiheessa- hoitosuositus sairaanhoitajille

Suomessa aivoverenkiertohäiriöön (AVH) sairastuu vuosittain noin 24 000 henkilöä, joista neljännes on työikäisiä. Aivoverenkiertohäiriöt ovat kolmanneksi eniten kustannuksia aiheuttava kansantauti. Sen hoidosta aiheutuu vuosittain noin 400 000 erikoissairaalahoidon ja noin 1,5 miljoonaa perusterveydenhuollon hoitopäivää.

Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneella voi esiintyä nielemisvaikeutta eli dysfagiaa. Nielemisvaikeus ilmenee vaikeutena käsitellä juomaa, ruokaa tai sylkeä suussa ja vaikeutena nielaista suupala turvallisesti ja tehokkaasti.

Potilaan nielemisvaikeuden ja kohonneen aspiraatioriskin tunnistaminen voi vähentää aspiraatiosta johtuvia haittoja. Aspiraatiolla tarkoitetaan ruuan tai juoman joutumista hengitysteiden kautta keuhkoihin. Vaikka sairaanhoitajat ovat tärkeässä roolissa nielemisvaikeuden varhaisessa tunnistamisessa, sen hoidossa korostuu moniammatillisuus. Esimerkiksi nielemisvaikeuksien arviointi ja kuntoutus on puheterapeutin erityisosaamisaluetta.

Uusimman Hotus-hoitosuosituksen® tavoitteena on lisätä sairaanhoitajien tietoa nielemisen seulonnasta ja sen toteuttamisesta. Tavoitteena on lisäksi yhtenäistää hoitotyön käytänteitä akuuttivaiheen AVH-potilaan aspiraatioriskin ja nielemisvaikeuden varhaisessa tunnistamisessa.

Työryhmä suosittelee, että organisaatiossa valitaan kuudesta hoitosuosituksessa kuvatusta seulontamenetelmästä organisaatiolle parhaiten soveltuva menetelmä, luodaan perehdytysmateriaali seulontamenetelmän käyttöön sekä varmistetaan, että seulontaa suorittava henkilökunta on saanut perehdytyksen ennen seulontojen aloittamista.

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan nielemisen seulonta akuuttivaiheessa- hoitosuositus sairaanhoitajille.

Hoitosuosituksen lyhennelmä

Hoitosuositus

Näytönastekatsaukset (liitteet 1–4)

Hakustrategia (liite 5)

Nielemisen seulontamenetelmät (liite 6)

Tarkistuslista AVH-potilaan nielemisen seulontaan (liite 7)

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja JAANA KOTILA

Jäsenet

  • KIRSI COCO
  • TIINA IHALAINEN
  • JOHANNA MARTIN
  • KAROLIINA PASSINEN

Asiantuntijat

  • AURORA KUNTTU
  • DANIEL STRIBIAN
  • ASTA TUOMENOKSA