Skip to main content

Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen

Julkaistu 3.9.2018

Hoitosuosituksessa kootaan yhteen paras mahdollinen tutkimusnäyttö ja asiantuntijatieto liittyen äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukemiseen. Suosituksen tavoitteena on lisätä tietoa äkillisesti kuolleen henkilön läheisten selviytymistä edistävästä tuesta sekä yhtenäistää käytäntöjä läheisten tukemiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, ensilinjan palveluissa ja yhteiskunnassamme. Suosituksen tarkoituksena on kuvata äkillisesti kuolleen henkilön läheisten selviytymisessä edistäviä ja hyväksi koettuja tukikeinoja.

Tämä hoitosuositus löytyy myös painettuna joistakin kirjakaupoista, josta sen voi halutessaan ostaa: Hoitosuosituksen lyhennelmä (tuotenumero 6430049922850)

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja ANNA LIISA AHO 

Jäsenet

ANJA TERKAMO-MOISIO 

Asiantuntijat

  • HANNA NIEMIPELTO
  • SOILI POIJULA
  • TARU VARPENIUS