Skip to main content

Etäyhteydellä toteutettava pitkäaikaissairautta sairastavan omahoidon ohjaus

Pitkäaikaissairauksia sairastavien määrä jatkaa kasvuaan niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin, joten näiden sairauksien omahoito koskettaa yhä useampaa henkilöä.

Omahoidolla tarkoitetaan yksilön kykyä hoitaa omaa terveysongelmaansa ja vastuun ottamista omasta hoidostaan.  Omahoidon ohjauksen tavoitteena on pitkäaikaissairautta sairastavan henkilön omaa terveyttään ja hoitamistaan koskevan tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen, täsmentyminen ja rakentuminen. Omahoidon ohjaus voidaan toteuttaa kasvokkain tai vaihtoehtoisesti etäyhteydellä.

Terveydenhuollon asiakkaat kokevat etäpalvelut, kuten etäohjauksen, hyödyllisiksi ja käyttökelpoisiksi vaihtoehdoiksi perinteisille toimintatavoille. Etäohjausmenetelmien soveltuvuus tulee kuitenkin aina arvioida pitkäaikaissairautta sairastavan ja jokaisen ohjaustilanteen kohdalla yksilöllisesti. Etäohjausmenetelmää valittaessa tulee huomioida toimintaympäristö, käytettävissä oleva laitteisto sekä pitkäaikaissairautta sairastavan yksilölliset tarpeet ja toiveet. Lisäksi tulee varmistaa asiakkaan tietoturvallinen asiointi.

Hoitosuosituksen käyttöönotto edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien ammattihenkilöiden etäohjausmenetelmien osaamisen varmistamisen. Johtajilla ja esihenkilöillä on velvollisuus järjestää henkilöstön ohjaus ja koulutus sekä varmistaa henkilöstön riittävä osaaminen.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja HELI VIRTANEN

Varapuheenjohtaja KAISA MARIN

Jäsenet

  • ANNA-MARIA HILTUNEN
  • ARJA KAILA
  • OUTI KAJULA
  • JUKKA KESÄNEN

Asiantuntijat

  • SILJA ESKOLIN
  • HANNA HOVI
  • ILKKA KUNNAMO
  • TUULA-MARIA RINTALA