Skip to main content

Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä

Päivitys julkaistu 13.1.2016

Hoitosuosituksen tavoitteena on tuottaa tietoa vaikuttavista menetelmistä, joilla voidaan vahvistaa leikki-ikäisen lapsen emotionaalista turvallisuutta päiväkirurgisen hoidon eri vaiheissa. Emotionaalinen tuki konkretisoituu ohjaukseen ja perheen yhteenkuuluvuuden tunteen ylläpitämiseen. Lapsen emotionaalista tukea ei voida tarkastella ilman vanhempien ohjaamista ja tukea. Siksi suosituksen tavoitteena on turvata myös vanhempien riittävä tiedonsaanti ja vahvistaa sen avulla heidän valmiuksiaan valmistella lasta toimenpiteeseen.

Hoitosuositus kohdistuu vaikuttaviin menetelmiin, joiden tarkoituksena on vähentää lapsen ja hänen vanhempiensa ahdistusta päiväkirurgisen hoidon eri vaiheissa. Näyttöön perustuvassa päiväkirurgisessa palveluketjussa on haasteena tunnistaa ja ottaa käyttöön vaikuttavia menetelmiä, joilla voidaan vähentää lapsen ja vanhempien toimenpiteeseen liittyvää ahdistusta.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja ANNE KORHONEN

Jäsenet

  • PIRJO KAAKINEN
  • MAILIS MÄKELÄ
  • SEIJA MIETTINEN