Skip to main content

Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajaatoimintapotilaan hoitotyössä

Alkuperäinen suositus on julkaistu 1.7.2011, suositus on päivitetty 22.10.2018

Suosituksen tarkoituksena on kuvata sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan omahoidon ohjauksen keskeiset sisällöt. Suositus on tarkoitettu kaikille sydämen vajaatoimintapotilaan omahoidon ohjausta antaville hoitotyöntekijöille. Suosituksen sisällöt soveltuvat sairaalahoitojaksolla, kotiutumisvaiheessa ja kotiutumisen jälkeisessä intensiivisen sairauden tilan seurannassa tapahtuvaan omahoidon ohjaukseen. Suosituslausekkeet soveltuvat omahoidon ohjaukseen erityisesti niille sydämen vajaatoimintapotilaille, joilla esiintyy toistuvasti sairauden oireita.

Hoitosuosituksen lyhennelmä

Hoitosuositus


Työryhmän kokoonpano 

Puheenjohtaja VIRPI MAIJALA

Jäsenet

  • SARI IHANUS
  • MARI KIEMA
  • HEIKKI MIETTINEN
  • KARITA YLÖNEN

Sydämen vajaatoimintapotilaan omahoidon ohjaus -asiaan liittyen tutustuttavaksenne Oulun yliopiston terveystieteiden maisteriopiskelijoiden tekemä video, jonka työryhmältä olemme saaneet luvan videon levittämiseen.

Videon laatinut työryhmä: Jauhiainen Jukka, Parviainen Heidi, Ravelin Annika ja Rokka Anna-Maija.