Skip to main content

Onnistu laboratorionäytteissä – suositus tutkimusten valinnasta, potilaan tunnistamisesta ja ohjaamisesta

Suomessa tehdään vuosittain noin 80 miljoonaa laboratoriotutkimusta eli runsaat 10 tutkimusta henkeä kohti. Näihin tutkimuksiin liittyy näytteenottokertoja arviolta noin 10–20 miljoonaa. Tapahtumat ennen näytteen saapumista laboratoriolaitteelle, eli laboratoriotutkimuksen preanalyyttinen vaihe, aiheuttaa potilaan turvallisuudelle useammin riskin kuin itse mittaus.

Onnistu laboratorionäytteissä – suositus tutkimusten valinnasta, potilaan tunnistamisesta ja ohjaamisesta on tarkoitettu kaikille näytteenottoprosessin eri vaiheissa näytteenottoon osallistuville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä henkilöille, jotka laativat ohjeistuksia potilaiden valmistamiseksi näytetutkimuksiin sekä toimintaohjeita näytteenottoon ja vieritutkimuksiin. Suositus soveltuu myös opetusmateriaaliksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutukseen.

Kansalliseksi tavoitteeksi potilaan ohjaamiselle laboratoriotutkimuksiin tulee asettaa huonosti kohdentuvan ja puutteellisen toiminnan sekä virheiden aiheuttamien kustannusten vähentäminen. Terveydenhuollon ammattihenkilön antama ohjaus on saavuttanut tavoitteensa, kun potilas tai hänen saattajansa ymmärtää olevansa omansa tai saatettavansa terveyden asianomistaja, ja on kyennyt antamaan tietoon perustuvan suostumuksensa tarvittaviin laboratoriotutkimuksiin. Näytteenottoon saapuessaan potilas on osannut valmistautua oikein ja tietää, mitä näytteenottotilanteessa tapahtuu. Tällöin näytteenottotilanne sujuu mahdollisista peloistakin huolimatta myönteisesti, eikä selvittelyihin kulu tarpeettomasti aikaa. Onnistunut ohjaus parantaa laboratoriotulosten luotettavuutta ja niiden tulkintaa.

Onnistu laboratorionäytteissä – suositus tutkimusten valinnasta, potilaan tunnistamisesta ja ohjaamisesta.

Hoitosuosituksen lyhennelmä

Hoitosuositus

Esimerkkejä laboratoriotutkimusten esitietojen merkityksestä (liite 1)

Laboratoriotutkimuksiin vaihtelua aiheuttavia tekijöitä (liite 2)

Potilaan itse antamien näytteiden teknisiä laatuvaatimuksia (liite 3)

Hakustrategiat (liitteet 4-5liite 6)

Näytönastekatsaukset

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja SEIJA TUOKKO

Jäsenet

  • MARJA-KAARINA KOSKINEN
  • TIMO KOURI
  • MAIJA SAIJONKARI
  • KAIJA SOPENLEHTO