Skip to main content

Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan läheisten kohtaaminen ja tukeminen

Kuolemaa edeltävää palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tarvitsee noin 30 000 suomalaista vuodessa. Palliatiivinen hoito on kuolemaan johtavaa tai elämää uhkaavaa sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä yksilöllistä, kokonaisvaltaista ja aktiivista hoitoa. Saattohoito ajoittuu potilaan elämän viimeisiin päiviin, viikkoihin tai kuukausiin. Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa tarkoituksena on kärsimyksen ehkäisy ja lievittäminen sekä elämänlaadun vaaliminen. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon aikana läheisille tulee taata mahdollisuus osallistua potilaan hoitoon, läheisen ja potilaan niin halutessa.

Suomessa läheisille tarkoitetun tuen tarjoaminen vaihtelee hyvinvointialueittain, vaikka tuen saatavuuden tulisi olla yhdenvertaista riippumatta potilaan asuin- ja hoitopaikasta. Hoitosuosituksen tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä ja ohjausta palliatiivisessa hoidossa tai saattohoidossa olevan potilaan läheisten tukemisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Se antaa konkreettisia neuvoja siihen, millaisia asioita tulee huomioida palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan läheisten tukemisessa.

Hoitosuositusta voidaan hyödyntää kaikissa niissä yksiköissä, joissa hoidetaan aikuis- tai lapsipotilaita. Hoitosuositusta voidaan soveltaa myös palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa. Hoitosuositus antaa päättäjille tietoa läheisten tarpeista ja toiveista, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi saattohoitovapaan määrittämisessä.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja ANNA LIISA AHO

Jäsenet

  • SANNA EIRONEN
  • JOHANNA HAVUSTO
  • MINNA HÖKKÄ
  • JULIA KRITZ

Asiantuntijat

  • VIRPI SIPOLA
  • LEENA RAJAKALLIO
  • LÄÄKÄRI, palliatiiviseen hoitoon erikoistunut lääkäri
  • KOKEMUSASIANTUNTIJA, isänsä saattohoitoon osallistunut aikuinen tytär

Mentori HANNELE SILTANEN