Skip to main content

Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan suunhoito

Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan suunhoito -hoitosuosituksen tavoitteena on edistää palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevien potilaiden suunterveyttä, yhtenäistää ja vakiinnuttaa suunhoitokäytäntöjä sekä lisätä moniammatillista yhteistyötä palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa työskentelevän hoitohenkilökunnan ja suun terveydenhoidon ammattilaisten välillä.

Suomessa noin 30 000 henkilöä tarvitsee vuosittain palliatiivista hoitoa tai saattohoitoa. Kun sairaus on etenevä ja parantumaton, suunterveyteen liittyvien ongelmien riskiä lisäävät monet tekijät, kuten suun kuivumista aiheuttavat lääkkeet, vähentynyt nesteenotto ja liikkuminen sekä toimintakyvyn lasku.

Suunterveyden merkitys korostuu palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa. Suunterveys on tärkeä osa ihmisen kokonaisterveyttä, ja siitä huolehtiminen korostuu palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevien potilaiden kohdalla. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että hoitohenkilökunta ei aina tunnista suunterveyden merkitystä potilaan hyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta muun oiretaakan viedessä päähuomion. Suunterveyden arviointi saattaa jäädä tekemättä, vaikka potilas mainitsisi hoitohenkilökunnalle suun alueen ongelmasta tai oireista.

Hoitohenkilökunnan tulee osata tunnistaa ja hoitaa potilaan suun alueen ongelmia ja oireita sairauden edetessä. Suunterveyden arviointi yhdessä potilaan kanssa sekä yhtenäiset suunhoitokäytännöt turvaavat potilaan hyvinvointia ja hyvää hoitoa aina kuolemaan saakka.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja HANNA HÄVÖLÄ

Jäsenet

  • MIINA-LIISA FLINKKILÄ
  • SATU LAINE
  • NIINA NIVALA-HUHTANISKA

Asiantuntijat

  • LIISA HYRY
  • ANIKATARINA RAUNIO