Skip to main content

Raskaana olevan sekä imeväisikäisen lapsen äidin sekä perheen imetysohjaus

Hoitosuosituksen tarkoituksena on tarjota kriittisesti arvioituihin tutkimuksiin perustuvaa näyttöä imetysohjausta tarjoavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön.

Hoitosuosituksen tavoitteina ovat raskaana olevan sekä imeväisikäisen lapsen äidin ja perheen saaman imetystuen laadun parantaminen, imetykseen liittyvien ohjauskäytäntöjen yhtenäistäminen sekä ohjauksen yksilöllisyyden toteutuminen.

Hoitosuositus on vuonna 2010 julkaistun hoitosuosituksen päivitys.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja LEENA HANNULA

Jäsenet

  • RIIKKA IKONEN
  • MARJA KAUNONEN
  • HETA KOLANEN