Skip to main content

Raskaana olevat ja synnyttäneet terveydenhuollossa: liikunnan perustelut ja liikuntaan ohjaaminen

Raskaudenaikainen ja synnytyksen jälkeinen liikunta ja liiallinen paikallaanolo koskettavat kymmeniä tuhansia henkilöitä vuosittain. Liikunnalla on lukuisia positiivisia terveysvaikutuksia sekä raskaana olevalle että syntyvälle lapselle; se on tärkeä osa raskaana olevan ja synnyttäneen hyvinvointia. Harva raskaana oleva tai synnyttänyt kuitenkaan liikkuu riittävästi.  Raskaana olevat toivoisivat saavansa terveydenhuollon ammattihenkilöiltä konkreettista ohjausta ja neuvontaa liikunnan aloittamiseen tai ylläpitämiseen.  

Raskaana olevat ja synnyttäneet terveydenhuollossa: liikunnan perustelut ja liikuntaan ohjaaminen -hoitosuosituksen tavoitteena on yhtenäistää raskaana olevien ja synnyttäneiden terveydenhuollossa saamaa liikuntaan liittyvää ohjausta ja vähentää sen perusteetonta vaihtelua. Lisäksi hoitosuosituksen tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ammattilaisten tietoa raskaudenaikaisen ja synnytyksen jälkeisen liikunnan hyödyistä sekä vahvistaa heidän liikuntaan liittyvän ohjauksen osaamistaan.  

Hoitosuosituksessa tarkastellaan liikunnan hyötyjä ja turvallisuutta, liikuntaa edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä liikunnan yhteyttä raskaana olevan tai synnyttäneen kehonkuvaan, elämänlaatuun, lantionpohjan toimintaan ja suorien vatsalihasten erkaumaan. Suosituslauseet koskevat normaalisti etenevää raskautta, jossa liikunnalle ei ole lääketieteellisiä vasta-aiheita. 

Hoitosuositus on laadittu kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön, jotka työssään kohtaavat raskaana olevia ja synnyttäneitä. Myös raskaana olevat, synnyttäneet ja heidän perheensä voivat hyödyntää suositusta luotettavana tiedonlähteenä.  

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja LOTTA HAMARI

Jäsenet

 • KIRSI GRYM
 • HELI HARSUNEN
 • HANNAKAISA NIELA-VILÉN
 • IINA RYHTÄ
 • JOHANNA SAARIKKO
 • MAIJA SINISALO

Asiantuntijat

 • MINNA AITTASALO
 • KATJA BORODULIN
 • HANNA HÄKKINEN
 • SAILA KOIVUSALO
 • TIINA NIKKANEN

Kokemusasiantuntija

HEIDI RUOKONEN