Skip to main content

Tehohoidossa olevan vauvan toimenpiteen aikaisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö – lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien vaikuttavuus

Vauvojen kivun ehkäisyn ja hoidon tulee olla kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tavoitteena. Suomessa syntyvistä vauvoista arviolta 13 % tarvitsee tehohoitoa, jonka aikana vauvat altistuvat useille kipua tuottaville tutkimus- ja hoitotoimenpiteille. Hoitamattomana kipu voi aiheuttaa merkittäviä haitallisia lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksia vauvan kehitykselle.

Vauvojen kivunhoidossa keskeisten lääkkeettömien menetelmien on osoitettu olevan turvallisia, koska niiden käyttöön ei liity lääkehoidon tavoin haitallisia sivuvaikutuksia. Lisäksi lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien toteuttamiseen voivat osallistua vauvan vanhemmat, kun he saavat siihen riittävästi tukea ja ohjausta terveydenhuoltohenkilöstöltä.

Hotus-hoitosuositus® esittää näyttöön perustuvia suosituksia niistä lääkkeettömistä kivunhoitomenetelmistä, jotka on todettu vaikuttaviksi tehohoidossa oleville vauvoille seuraavien tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden yhteydessä: kantapääpisto, laskimopisto, perifeerisen syvälaskimokatetrin (PICC) ja keskuslaskimokatetrin (CVK) laitto, napalaskimokatetrin laitto, ihonalaiskodokseen tapahtuva pistäminen, lihakseen annettavan pisto, arteriapisto, hengitysteihin, nenään ja suuhun kajoavat toimenpiteet, ROP-silmätutkimus sekä sydämen ultraäänitutkimus. Hoitosuosituksessa kuvataan konkreettisesti jokaisen lääkkeettömän menetelmän toteuttaminen ja huomioidaan vanhempien osallistuminen lapsensa kivunhoitoon.

Hoitosuosituksen tavoitteena on, että suosituksen avulla voidaan yhtenäistää vauvoja hoitavien yksiköiden kivunhoitokäytänteitä. Suositusta voivat hyödyntää kaikki terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työssään hoitavat tehohoidossa olevia vauvoja ja ohjaavat heidän vanhempiaan lääkkeettömien menetelmien käytössä.

Hoitosuositus on sovellettavissa myös muilla sairaalan osastoilla, perusterveydenhuollossa ja yksityisissä terveyspalveluissa vauvaikäisten toimenpidekivun hoidossa. Sitä voidaan hyödyntää myös sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, kätilöiden, lähihoitajien, fysioterapeuttien ja bioanalyytikkojen sekä lääkäreiden koulutuksessa luotettavana tiedonlähteenä.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja TARJA PÖLKKI

Jäsenet

  • ANNE KORHONEN
  • OUTI LEINO
  • KATARIINA LUOMAJOKI
  • ANNA-KAIJA PALOMAA
  • HANNA-KAISA PELLIKKA
  • EEVA TALUS

Asiantuntijat

  • RIITTA MARTTILA
  • ANNA AXELIN

Mentori ANNUKKA TUOMIKOSKI