Skip to main content

Trakeostomoidun potilaan trakeostomiakanyylin ja trakeostooman päivittäinen hoito

Trakeostomia on kirurginen toimenpide, jossa potilaalle tehdään esteettömän hen­gityksen varmistamiseksi henkitorven etuseinämään väliaikainen tai pysyvä avanne, eli trakeostooma. Yleisimpiä trakeostomian syitä ovat pitkittynyt hengityslaitehoito, ilmatietukos, kaulan alueen traumat, infektiot, kasvaimet, synnynnäiset kehityshäiriöt ja nielemisvaikeudet. Trakeostomoidut potilaat muodostavat taustasairauksiensa ja toimintakykynsä suhteen varsin heterogeenisen ryhmän. Suomessa trakeostomia tehdään keskimäärin alle tuhannelle henkilölle vuosittain, joista lasten osuus on pieni.

Trakeostooma vaikuttaa potilaan hoitotyöhön monin eri tavoin. Hoitoon liittyy eri­laisia riskejä, jotka tulee huomioida hoitotyössä, kuten hengityslaitehoitoon liittyvä keuhkokuume, trakeostoomaa ympäröivän ihon ongelmat sekä trakeostomiakanyylin tukkeutuminen ja irtoaminen.

Hotus-hoitosuosituksen® tavoitteena on yhtenäistää trakeosto­moidun potilaan hoitokäytäntöjä sekä parantaa potilaan hoidon laatua ja turvallisuutta. Trakeostomoidun potilaan hoitaminen vaatii osaamista erityisesti anatomiasta ja fysiologiasta, aseptiikasta, välineistöstä, kanyylin ja avanteen hoidosta sekä trakeos­tomoidun potilaan hoitoon liittyvistä toimenpiteistä. Hoitokäytännöt ja ohjeistukset vaihtelevat organisaatioittain, ja yhtenäiset suomenkieliset toimintaohjeet ja hoi­tosuositukset ovat tarpeen potilasturvallisuuden ja hoidon laadun varmistamiseksi.

Tämä hoitosuositus keskittyy hoitotyön toimintoihin, joiden lisäksi trakeostomoidun potilaan hoidossa on huomioitava myös potilaan tarve tulla kohdatuksi kokonaisena ihmisenä hoidon teknisestä vaativuudesta ja kommunikaatiovaikeuksista huolimatta.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja LIISA KARHE

Jäsenet

 • MIKA ALASTALO
 • TIINA HILTUNEN
 • ANNA MAKKONEN
 • PAULA MANDELIN
 • SINIKKA SAARENPÄÄ

Asiantuntijat

 • RAIJA JÄRVINEN,
 • JANNE HAAPALA
 • ANNE OLLGREN
 • MIIA SUOMINEN
 • WALTTERI SIIRALA
 • KRISTIINA YLITALO-LIUKKONEN

Mentori LOTTA HAMARI