Skip to main content

Hoitosuositusjono kasvaa – haasteita vastata kasvaneeseen kysyntään

Meillä on suuri halu vastata hoitosuositusten kasvaneeseen kysyntään, koska niillä on tärkeä merkitys näyttöön perustuvassa hoitotyössä. Tällä hetkellä resurssimme eivät riitä vastaamaan kasvaneeseen kysyntään haluamallamme tavalla. Hotus toimii pääasiallisesti valtion avustuksella ja toivomme, että avustus nousee ensi vuonna, jotta voimme vastata kysyntään entistä paremmin.

Olemme saaneet tänä vuonna 13 uutta hoitosuositusehdotusta. Meitä ilahduttaa, että Hotus-hoitosuositukset® ovat löytäneet paikkansa ja niille on kysyntää hoitotyössä.

Suositusehdotukset käsitellään neljä kertaa vuodessa järjestettävissä Suositusten koordinointiryhmän (Suko) kokouksissa. Suko päättää hoitosuosituksen laadinnan käynnistämisestä ensisijaisesti aiheen ajankohtaisuuden, merkityksellisyyden ja yleisyyden perusteella.

Hoitosuositustyöryhmät saavat monipuolisesti tukea suosituksen tekemiseen. Mentoreina toimii tällä hetkellä pääasiassa neljä tutkijaa, joiden vastuulla on 19 käynnissä olevaa ja 14 alkavaa hoitosuositustyöryhmää. Uudet hoitosuositustyöryhmät voivat aloittaa vasta, kun edellisiä hoitosuosituksia valmistuu. Hoitosuositusten teko on vaativa prosessi ja työryhmät tarvitsevat mentorin tuekseen.

Tällä hetkellä jono ehdotuksesta suosituksen laatimisen aloittamiseen on noin kaksi vuotta ja suosituksen laatiminen kestää noin kaksi vuotta. Teemme kaikkemme olemassa olevien resurssien puitteissa suositusjonon purkamiseksi.