Skip to main content

Hoitotyön hukkajahti -ideakilpailussa palkittiin parhaat ideat: ammattilaisten välisen työnjaon parantaminen, potilaiden omatoimisuuden tukeminen ja raportointikäytäntöjen tehostaminen

Vaikuttavuusseura ry ja Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) keräsivät Hoitotyön hukkajahdilla yli 140 ehdotusta, joilla voitaisiin vähentää hoitotyön hukkaa. Parhaat ehdotukset palkittiin 3.6.2024 Tieteiden talolla Helsingissä.

Mikä on Hoitotyön hukkajahti?

Hoitotyön hukkajahdin keskiössä on tunnistaa vaikuttamattomia ja vähähyötyisiä toimia hoitotyössä ja löytää käytännönläheisiä ja toteuttamiskelpoisia ideoita, joilla hoitotyön hukkaa voitaisiin vähentää. Kilpailu järjestettiin 26.3.–5.5.2024, ja siihen osallistui yli 140 ehdotusta. Kilpailun järjestivät yhteistyössä Vaikuttavuusseura ry ja Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus).

Vaikuttavuusseuran ja Hoitotyön tutkimussäätiön asiantuntijoista koostuva arviointiraati kävi läpi kaikki ehdotukset, jotka kohdentuivat muun muassa ammattilaisten väliseen työnjakoon, tietojärjestelmien toimivuuteen, tiedonkulkuun, kirjaamiseen sekä hoito-, johtamis- ja muihin toimintakäytäntöihin. Arviointiraati valitsi kolme ehdotusta palkittavaksi ja kahdelle ehdotukselle myönnettiin kunniamaininta. Arviointiraati antoi kiitosta palkittujen lisäksi lukuisille muille erinomaisille ehdotuksille, jotka tarjoavat hyvää pohjaa nykyisten toimintatapojen kriittiselle tarkastelulle.

”Sotessa niukkuutta on ennen kaikkea osaavista ammattilaisista. Työhön kertyy usein ajan mittaan erilaisia käytäntöjä, jotka eivät välttämättä tuota lisäarvoa. Ammattilaisten näkemykset erilaisista hukista ovat erittäin tärkeitä, jotta niitä voidaan poistaa ja varmistaa työn kohdentuminen vaikuttavasti”, kommentoi Vaikuttavuusseuran puheenjohtaja ja Helsingin yliopiston apulaisprofessori Paulus Torkki hukkajahdin merkitystä.

Palkituissa ehdotuksissa keskiössä ammattilaisten välinen työnjako, potilaiden omatoimisuuden tukeminen ja raportointikäytäntöjen tehostaminen

Kilpailun voittajat julkistettiin ja palkittiin 3.6.2024. Voittavat kolme ehdotusta keskittyvät hoitotyön eri osa-alueisiin, kuten ammattilaisten tehtävänjaon uudistamiseen. Lisäksi osallisuutta ja kuntoutumista tukevaa potilaiden omatoimisuutta ehdotettiin lisättävän, samoin kuin hoitotyön ammattilaisten väliseen tiedon välitykseen kohdentuvia raportointikäytäntöjä ehdotettiin tehostettavan. Voittavat ehdotukset olivat:

  • Ammattilaisten välisen tehtävänjaon uudistaminen: Hoitotyön asiantuntijuutta vaatimattomien tehtävien, kuten varastotilausten tekemisen, pyykkihuollon ja ruoan jakamisen siirtäminen pois hoitotyön ammattilaisilta. Tällä ehdotuksella arvioitiin säästettävän aikaa hoitotyön keskeisiin tehtäviin, kuten perushoitoon, haavanhoitoon ja kuntoutumisen tukemiseen. Ehdotuksen arveltiin myös edistävän hoitotyöntekijöiden työtyytyväisyyttä. Ehdotuksen teki: Tanja Glad
  • Potilaiden omatoimisuuden lisääminen: Sairaalassa sellaisten toimintatapojen karsiminen, joita tehdään omatoimisten potilaiden puolesta ja joita potilaat ovat tottuneet hoitamaan itse tai voisivat helposti oppia hoitamaan (esim. ruoan tuominen vuodepaikalle, joidenkin vitaalielintoimintojen mittaus, esitietojen korjaus). Tämän arvioitiin vähentävän hoitotyöntekijöiden työkuormaa, antavan potilaille enemmän vastuuta sekä tukevan heidän osallisuuttaan omaan hoitoonsa. Ehdotuksen teki: Katriina Eronen
  • Raportointikäytäntöjen tehostaminen: Hoitotyön ammattilaisten välisten raportointikäytäntöjen kehittäminen siten, että suulliset raportit toteutetaan lyhyinä ja ytimekkäinä, ja niissä raportoidaan vain potilaan voinnin muutos tai muu merkittävä asia, joka seuraavaan vuoroon tulevan tulee huomioida. Muut potilaan hoitoa koskevat tiedot löytyvät potilastietojärjestelmästä. Tämän ehdotuksen arvioitiin säästävän hoitotyöntekijöiden aikaa sekä parantavan hoitotyöntekijöiden välistä tiedonkulkua. Ehdotuksen teki: Sinikka Hyttinen

Kilpailun järjestäjät jakoivat myös kunniamaininnan kahdelle muulle ehdotukselle:

  • Kaksoiskirjaamisen poistaminen: Olemassa olevan teknologian nykyistä parempi hyödyntäminen siten, että potilaan täyttämien sähköisten lomakkeiden tiedot siirtyvät automaattisesti potilastietojärjestelmään ilman, että hoitotyöntekijä siirtää tiedot sinne. Tällä ehdotuksella vältyttäisiin turhalta ja virhealttiilta manuaaliselta kirjaamiselta. Ehdotuksen teki: Minna Keskinen
  • Palaverikäytäntöjen kehittäminen: Valmistelemattomien, liian pitkien ja päällekkäisten palavereiden vähentäminen. Lisäksi palavereja varten ehdotettiin laadittavan etukäteen selkeät tavoitteet, asia- ja osallistujalista, sekä nimettävän vastuuhenkilöt ja aikarajat. Ehdotuksen arvioitiin tehostavan palaverikäytäntöjä ja säästävän aikaa hoitotyölle. Ehdotuksen teki: Anne Pihl

Hukkajahdin parhaat ideat käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollossa

”On hienoa, että hoitotyöhön kohdentunut hukkajahti saatiin toteutettua ja siten hoitotyöntekijöiden ääni kuuluville sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistarpeiden tunnistamisessa. Saimme lukuisia erinomaisia ehdotuksia, joita hyödyntämällä voidaan vapauttaa hoitotyöntekijöiden aikaa hoitotyön asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin ja laadukkaan hoitotyön toteuttamiseen. Toivommekin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arvioivan kriittisesti näihin ehdotuksiin liittyviä käytäntöjään ja tulemme myös Hotuksella ottamaan annettuja ehdotuksia vielä uudelleen tarkasteluun niiden jatkohyödyntämisen näkökulmasta”, toteaa Hotuksen tutkimusjohtaja Heidi Parisod.

Hoitotyön hukkajahti -ideakilpailu oli menestys, joka toi hienosti esille, kuinka hoitotyön ammattilaisilla on runsaasti ehdotuksia hoitotyön hukkaan puuttumiseksi. Kilpailun järjestäjät kiittävät kaikkia osallistujia ja onnittelevat voittajia. Kilpailuun annettuja ehdotuksia tullaan jakamaan laajasti eri toimijoille hoitotyön kehittämisen ja tutkimuksen saralla. Kilpailun järjestäjät toivovat, että kilpailu innostaa hoitotyön ammattilaisia jatkamaan hukkajahtia omassa työssään sekä ennen kaikkea kannustaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota ottamaan parhaat ja omaan toimialueeseensa kohdentuvat ideat käyttöön.

Lisätietoja

  • Heidi Parisod, tutkimusjohtaja, Hoitotyön tutkimussäätiö: +358 44 529 0037 / heidi.parisod@hotus.fi 
  • Paulus Torkki, puheenjohtaja, Vaikuttavuusseura ry: +358 50 338 5500 / paulus.torkki@helsinki.fi

Viimeisimmät tiedotteet